CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH LẺ QUÝ 3 NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Đính kèm theo file

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Đính kèm theo file

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 12/07/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả khách hàng khi mua hàng hóa tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mại) sẽ được giảm giá từ 1%-50% trên mỗi đơn hàng.

Nội dung chương trình:

Tất cả khách hàng khi mua hàng hóa tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mại) sẽ được giảm giá từ 1%-50% trên mỗi đơn hàng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109

Sản phẩm liên quan

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
Bắt đầu: 26/07/2019
Kết thúc: 31/12/2023
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
HOTLINE
38.239.572