CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DÀNH CHO ĐẠI LÝ QUÝ 3 NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Đính kèm theo file

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Đính kèm theo file

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các đại lý đã ký hợp đồng với công ty

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 12/07/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Các Đại lý đã ký hợp đồng với Công ty khi mua hàng tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mại) đạt 8.000.000 vnđ sẽ được tặng sản phẩm do khách hàng lựa chọn theo danh sách đính kèm tại mục 6 (hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.000.000 vnđ. 2. Các Đại lý đã ký hợp đồng với Công ty khi mua hàng tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mại) đạt 10.000.000 vnđ sẽ được tặng sản phẩm do khách hàng lựa chọn theo danh sách đính kèm tại mục 6 (hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.500.000 vnđ. 3. Nếu số tiền tích lũy trong tháng vượt qua 10.000.000 vnd thì số tiền vượt qua sẽ được tính tích lũy lại từ đầu (căn cứ vào số tiền thực tế vượt qua và áp dụng theo từng mốc quy định như trên).

Nội dung chương trình:

1. Các Đại lý đã ký hợp đồng với Công ty khi mua hàng tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mại) đạt 8.000.000 vnđ sẽ được tặng sản phẩm do khách hàng lựa chọn theo danh sách đính kèm tại mục 6 (hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.000.000 vnđ. 2. Các Đại lý đã ký hợp đồng với Công ty khi mua hàng tại mục 5 (hàng hóa dịch vụ khuyến mại) đạt 10.000.000 vnđ sẽ được tặng sản phẩm do khách hàng lựa chọn theo danh sách đính kèm tại mục 6 (hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại) nhưng trị giá hàng tặng không vượt quá 1.500.000 vnđ. 3. Nếu số tiền tích lũy trong tháng vượt qua 10.000.000 vnd thì số tiền vượt qua sẽ được tính tích lũy lại từ đầu (căn cứ vào số tiền thực tế vượt qua và áp dụng theo từng mốc quy định như trên).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YONG LI

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109

Sản phẩm liên quan

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
HOTLINE
38.239.572