CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM TRÊN HỆ THỐNG SHARE CỦA CÔNG TY SHELL

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

chi tiết như trong tập tin đính kèm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Chương trình này áp dụng cho tất cả các Nhà phân phối (NPP) chính thức của Shell trên toàn quốc và các cửa hàng thuộc NPP của Shell mở tài khoản trên ứng dụng SHARE của Shell VN

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:20.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

thông tin chi tiết như trong tập tin đính kèm

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572