Chương trình TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG ENJOY dành cho Khách hàng thân thiết

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Điểm tích lũy được quy thành giá trị tiền dùng để thanh toán cho đơn mua hàng sau

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm được kinh doanh hợp pháp bởi Nu Skin và đơn hàng tối thiểu 1.180.000 đồng (Danh sách hàng hóa khuyến mại được đính kèm)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng thân thiết của Nu Skin Việt Nam. (Theo quy định trong “Kế hoạch trả thưởng - Nu Skin” được chấp thuận và đăng tải cập nhật bởi Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ Người Tiêu Dùng ngày 26/03/2021 tại trang web: http://bhdc.vcca.gov.vn/default.aspx?page=doanhnghiepdacap&do=hoso&id=af581aff-0340-4d0a-af76-7ca9bc17546f Định nghĩa: KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT – Là Khách Hàng được đăng ký bởi một Nhà Phân Phối để mua Sản Phẩm trực tiếp từ Nu Skin Việt Nam với Giá Thành Viên. Khách Hàng Thân Thiết không được phép đăng ký Nhà Phân Phối mới và/hoặc Khách Hàng Thân Thiết mới cũng như không được bán lại Sản Phẩm và không được hưởng các quyền lợi theo Kế Hoạch Trả Thưởng.)

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:16.500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Vui lòng xem chi tiết nội dung khuyến mại

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mại, khách hàng thân thiết của Nu Skin Việt Nam đăng ký trở thành thành viên của chương trình khuyến mại "Tích lũy điểm thưởng - EnJOY" bằng cách đăng ký trực tuyến tại website Nu skin Việt Nam: www.nuskin.com/vn hoặc đăng ký trực tiếp tại Trung tâm khách hàng tại văn phòng Nu Skin TP. HCM  Điều kiện tích điểm: - Khách hàng đăng ký thành viên loại "enJOY - Club". Khách hàng loại thành viên này sẽ tích lũy được 10% trên mỗi giá trị 1.180.000 đồng trên tổng giá trị của đơn hàng tối thiểu 1.180.000 đồng, (giá trị tiền tích lũy điểm 10% của 1.180.000 đồng tương đương 118.000 đồng). Khách hàng có thể sử dụng giá trị tích lũy để thanh toán tối đa 60% giá trị đơn hàng tiếp theo. Hạn sử dụng điểm tích lũy để đổi mua hàng cho đơn kế tiếp là 3 tháng kể từ ngày nhận điểm thưởng mà khách hàng không sử dụng. Ví dụ cho thành viên enjoy club: Mua đơn hàng 3.540.000 đồng được tích lũy 354.000 đồng để thanh toán tối đa 60% cho đơn hàng kế tiếp. Đơn hàng 3.540.000 gấp 3x giá trị 1.180.000 đồng, mỗi giá trị 1.180.000 đồng được tích lũy 20% (tương đương 118.000). - Khách hàng đăng ký thành viên loại "enJOY - Premier". Khách hàng loại thành viên này tích lũy được 20% của mỗi giá trị 1.180.000 đồng trên tổng giá trị của đơn hàng tối thiểu 1.180.000 đồng (tích lũy 20% của 1.180.000 đồng tương đương với 236.000 đồng). Khách hàng có thể sử dụng tiền thưởng để thanh toán tối đa 60% giá trị đơn hàng tiếp theo. Hạn sử dụng điểm tích lũy để đổi mua hàng cho đơn kế tiếp là 6 tháng kể từ ngày nhận điểm thưởng mà khách hàng không sử dụng. Ví dụ của thành viên enjoy premier tương tự như thành viên enjoy club.  Quyền lợi các thành viên enJOY được hưởng: - Được tích lũy điểm trên mỗi đơn hàng (10% đối với thành viên enJoy- Club hoặc 20% đối với thành viên enJoy - Premier); - Khách hàng được sử dụng điểm thưởng để thanh toán tối đa 60% giá trị đơn hàng tiếp theo; - Được tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho khách hàng enjoy.  Điểm tích lũy được qua mỗi đơn hàng sẽ không quy đổi bằng tiền mặt.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
HOTLINE
38.239.572