CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG XUYÊN CHO KHÁCH HÀNG “ENJOY PREMIER” năm 2022 (ARO)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

giá ưu đãi khi mua dưới dạng thẻ thành viên (vui lòng xem danh mục hàng hóa dùng để khuyến mại đính kèm)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vui lòng xem danh mục sản phẩm khuyến mại đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng thân thiết của Nu Skin Việt Nam là thành viên mua hàng enjoy premier. Theo quy định trong “Kế hoạch trả thưởng - Nu Skin” được chấp thuận và đăng tải cập nhật bởi Cục Cạnh Tranh và Bảo vệ Người Tiêu Dùng ngày 26/03/2021 tại trang web: http://bhdc.vcca.gov.vn/default.aspx?page=doanhnghiepdacap&do=hoso&id=af581aff-0340-4d0a-af76-7ca9bc17546f Định nghĩa: KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT – Là Khách Hàng được đăng ký bởi một Nhà Phân Phối để mua Sản Phẩm trực tiếp từ Nu Skin Việt Nam với Giá Thành Viên. Khách Hàng Thân Thiết không được phép đăng ký Nhà Phân Phối mới và/hoặc Khách Hàng Thân Thiết mới cũng như không được bán lại Sản Phẩm và không được hưởng các quyền lợi theo Kế Hoạch Trả Thưởng. Không áp dụng cho Khách hàng thân thiết thông thường không phải là thành viên mua hàng của enjoy premier.

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:4.250.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Vui lòng xem nội dung chi tiết khuyến mại

Nội dung chương trình:

Từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng tính từ ngày 01/01/2022 đến 15/12/2021, khách hàng thân thiết đang là/có đăng ký trở thành loại thành viên enJOY-Premier của chương trình khuyến mại "Chương trình TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG ENJOY dành cho Khách hàng thân thiết" diễn ra từ 06/01/2022 đến 31/12/2022, được mua các sản phẩm trong danh mục hàng hóa khuyến mại với giá ưu đãi. Chú thích chương trình: - Chương trình này được xem là chương trình khách hàng thường xuyên. Bởi khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện trở thành thành viên mua hàng loại "enjoy premier" (không phải là thành viên mua hàng thông thường) và phải mua hàng thường xuyên trong vòng 3 tháng đặt hàng liên tục hàng ngày. Tính từ tháng 08/2022 trở đi, từ ngày 01 đến ngày 15 hàng tháng tính từ ngày 01/08/2022 đến 15/12/2022, khách hàng thân thiết là loại thành viên mua hàng “enjoy premier” (thông qua thẻ thành viên mua hàng thường xuyên do Nu Skin Việt Nam phát hành) được mua các sản phẩm theo bảng dưới đây: Bổ sung thêm sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Inner Focus Collagen Plus vào Bảng Sản phẩm dành cho thẻ thành viên enjoy premier.

Sản phẩm của Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
HOTLINE
38.239.572