Chuong trinh thang 3

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN Nucos Spa Chai 155.000
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN Nucos Spa Hộp 1.550.000
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:NTD mua hàng tại đại lý
Địa điểm:Quận 10, Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 02/03/2018 đến ngày 30/04/2018
Tổng giá trị giải thưởng:775.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:khong co
Nội dung chương trình:Mua 1 hộp Nucos Spa tặng 2 chai cùng loại trị giá 310.000 VND

Sản phẩm của Công ty TNHH Profa

chương trình thưởng khách hàng 2018
Bắt đầu: 01/01/2018
Kết thúc: 31/12/2018
CT Đại lý 2018
Bắt đầu: 14/02/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình du lịch dành cho Đại lý 2018
Bắt đầu: 14/04/2018
Kết thúc: 31/12/2018
Chương trình tháng 6/2018
Bắt đầu: 06/06/2018
Kết thúc: 31/07/2018
Chương trình thưởng Nucos Diabetes
Bắt đầu: 20/06/2018
Kết thúc: 31/12/2018

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại _VH 2016_TB
Bắt đầu: 15/06/2016
Kết thúc: 31/12/2018
Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Khuyến mãi Thanh Phong
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/07/2018
Khuyến mãi đặc biệt tháng 8
Bắt đầu: 12/08/2016
Kết thúc: 31/07/2018