Chuong trinh thang 3

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN Nucos Spa Chai 155.000

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

HÀNG HÓA ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN Nucos Spa Hộp 1.550.000

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

NTD mua hàng tại đại lý

Địa điểm:Quận 10, Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 02/03/2018 đến ngày 30/04/2018
Tổng giá trị giải thưởng:775.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

khong co

Nội dung chương trình:

Mua 1 hộp Nucos Spa tặng 2 chai cùng loại trị giá 310.000 VND

Sản phẩm của Công ty TNHH Profa

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572