Chương trình tặng quà sự kiện quý 3

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả sản phẩm tại Fissler Shop

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm tại Fissler Shop

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua hàng tại Fissler Shop

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7, Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1- Tặng quà cho khách hàng khi mua sản phẩm theo danh sách đính kèm (Danh sách quà tặng đính kèm).

Nội dung chương trình:

1- Tặng quà cho khách hàng khi mua sản phẩm theo danh sách đính kèm (Danh sách quà tặng đính kèm).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BI PI

Chương trình khuyến mãi năm 2021
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 28/10/2021
Chương trình khuyến mãi giảm giá quý 2 năm 2021
Bắt đầu: 16/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Chương trình khuyến mãi năm 2021
Bắt đầu: 29/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
HOTLINE
38.239.572