Chương trình tặng hàng thúc đẩy doanh số bán hàng cho Minh Thiên Lộc

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty TNHH MTV Sản Xuất Minh Thiên Lộc

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 21/04/2024
Tổng giá trị giải thưởng:4.450.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Nhằm xúc tiến hoạt động mua hàng và bán hàng của Công ty Shell Việt Nam TNHH (Shell) với Công ty TNHH MTV Sản Xuất Minh Thiên Lộc (MTL), Shell hỗ trợ cho MTL chương trình hỗ trợ khi mua 07 phuy dầu nhớt Shell sẽ được tặng 03 phuy cùng loại trong thời gian của chương trình đối với sản phẩm sau: - OMALA S2 GX 220 (2015)_1*209L_A227 - OMALA S2 GX 320 (2015)_1*209L_A227 - TURBO T 32_1*209L - TURBO T 46_1*209L Tổng ngân sách dự kiến: 4.450.000.000

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572