Chương trình tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostics.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostics.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công Ty TNHH LAB Group International Việt Nam Địa chỉ: 414-416-418-420 Cao Thắng- P. 12-Quận 10- Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/05/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:12.800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng đạt doanh số tháng, doanh số năm trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng hàng bằng giá trị hàng hóa dựa trên doanh số tháng,doanh số năm đó: - Chương trình tháng: - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 1 tỷ VND đến dưới 2 tỷ (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 150 triệu VND VND (chưa bao gồm thuế). - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 2 tỷ VND trở lên (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 300 triệu VND (chưa bao gồm thuế). - Chương trình năm: - Từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 khách hàng đạt doanh số từ 9,7 tỷ đến dưới 15,7 tỷ (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng 3,7 tỷ (chưa bao gồm thuế). - Từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 khách hàng đạt doanh số từ 15,7 tỷ đến dưới 22,7 tỷ (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng 7,1 tỷ (chưa bao gồm thuế). - Từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 khách hàng đạt doanh số từ 22,7 tỷ (chưa bao gồm thuế) trở lên ,sẽ được tặng hàng tương ứng 10,4 tỷ (chưa bao gồm thuế).

Nội dung chương trình:

Điều kiện áp dụng: - Chương trình tháng: - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 1 tỷ VND đến dưới 2 tỷ (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 150 triệu VND VND (chưa bao gồm thuế). - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 2 tỷ VND trở lên (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 300 triệu VND (chưa bao gồm thuế). - Chương trình năm: - Từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 khách hàng đạt doanh số từ 9,7 tỷ đến dưới 15,7 tỷ (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng 3,7 tỷ (chưa bao gồm thuế). - Từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 khách hàng đạt doanh số từ 15,7 tỷ đến dưới 22,7 tỷ (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng 7,1 tỷ (chưa bao gồm thuế). - Từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 khách hàng đạt doanh số từ 22,7 tỷ (chưa bao gồm thuế) trở lên , sẽ được tặng hàng tương ứng 10,4 tỷ (chưa bao gồm thuế). - Phần hàng tặng tương ứng này sẽ được trả theo đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc theo tháng, quý tiếp theo dựa vào yêu cầu của khách hàng cụ thể tại thời điểm KH đặt hàng. - Tổng giá trị hàng tặng trong giai đoạn khuyến mại sẽ không vượt quá 12.800.000.000 VND (chưa bao gồm thuế GTGT) - Khách Hàng có quyền chọn bất kỳ các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostic tương ứng với tổng giá trị tiền thưởng trong tháng.

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 10/07/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 15/10/2021
Kết thúc: 30/12/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 18/10/2021
Kết thúc: 28/10/2021
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 18/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH THÁI LAN CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 01/08/2018
Kết thúc: 16/05/2024
HOTLINE
38.239.572