Chương trình tặng hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostics

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostics

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty CP Dược Liệu TW2- Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1- Tp.HCM

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:9.801.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng đạt doanh số tháng trong thời gian khuyến mại sẽ được tặng hàng bằng giá trị hàng hóa dựa trên doanh số tháng đó: - Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 2 tỷ VND đến 2,99 tỷ VND (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 997.000.000 VND (chưa bao gồm thuế). -Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 3 tỷ VND đến 3,99 tỷ VND (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 1,497 tỷ VND (chưa bao gồm thuế). -Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 4 tỷ VND đến 4,99 tỷ VND (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 1,967 tỷ VND (chưa bao gồm thuế). -Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 5 tỷ VND đến 5,99 tỷ VND (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 2,317 tỷ VND (chưa bao gồm thuế). -Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 6 tỷ VND đến 6,99 tỷ VND (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 2,637 tỷ VND (chưa bao gồm thuế). -Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 7 tỷ VND đến 7,99 tỷ VND (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 2,932 tỷ VND (chưa bao gồm thuế). -Trong mỗi tháng, khách hàng đạt doanh số từ 8 tỷ VND trở lên (chưa bao gồm thuế), sẽ được tặng hàng tương ứng với giá trị 3,267 tỷ VND (chưa bao gồm thuế).

Nội dung chương trình:

Điều kiện áp dụng: Khách hàng phải đạt doanh số tối thiểu 6 tỷ VND (chưa bao gồm thuế) trong thời gian từ 01/10/2019 đến 31/12/2019. Trong đó khách hàng phải đạt doanh số tối thiểu 2 tỷ VND/tháng (chưa bao gồm thuế). - Sản phẩm hàng tặng sẽ được trả theo đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc theo tháng, quý, năm, dựa vào yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên tổng giá trị hàng tặng trong giai đoạn khuyến mại sẽ không vượt quá : 9.801.000.000 VND (chưa bao gồm thuế). - Khách Hàng có quyền chọn bất kỳ các sản phẩm của NSX Abbott Diagnostic tương ứng với tổng giá trị tiền thưởng trong tháng

Sản phẩm của CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZUELLIG PHARMA VIỆT NAM

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 20/05/2019
Kết thúc: 15/05/2020
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 13/11/2019
Kết thúc: 31/03/2020
Chương trình tặng hàng
Bắt đầu: 06/01/2020
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

chương trìnnh tặng hàng
Bắt đầu: 01/11/2016
Kết thúc: 11/06/2022
Chương trình khuyến mãi tháng 11
Bắt đầu: 11/11/2016
Kết thúc: 22/06/2022
Giới thiệu hàng mẫu để khách hàng dùng thử
Bắt đầu: 13/01/2017
Kết thúc: 31/12/2049
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CÔNG TY
Bắt đầu: 16/06/2017
Kết thúc: 31/05/2020
Quà tặng từ Enervon tặng hạt nêm
Bắt đầu: 13/04/2018
Kết thúc: 15/11/2023
HOTLINE
38.239.572