Chương trình siêu khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy xịt khoáng mini cầm tay (trị giá 780.000 đ)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ trang điểm Make-up Kit, nhãn hiệu I SHOW (trị giá 1.680.000 đ)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019
Tổng giá trị giải thưởng:84.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua bộ trang điểm Make-up Kit, nhãn hiệu I Show tặng một máy xịt khoáng mini cầm tay.

Nội dung chương trình:

Chương trình siêu khuyến mại mua bộ trang điểm Make-up Kit, nhãn hiệu I Show tặng một máy xịt khoáng mini cầm tay.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TM FAMILY SHOPPING

Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 09/11/2018
Kết thúc: 30/06/2019
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 30/06/2019
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 30/06/2019

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572