CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

chảo điện (trị giá 400.000 đ) và Máy massage mini (trị giá 100.000 đ)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.380.000 đ)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:60.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.380.000 đ) tặng mộtchảo điện (trị giá 400.000 đ) và Máy massage mini (trị giá 100.000 đ)

Nội dung chương trình:

Chương trình siêu khuyến mại mua lược nhuộm tóc GAN TAN HAO (trị giá 1.380.000 đ) tặng mộtchảo điện (trị giá 400.000 đ) và Máy massage mini (trị giá 100.000 đ).

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TM FAMILY SHOPPING

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
TẶNG (GIẢM CÂN AB) CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM
Bắt đầu: 26/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572