Chương trình siêu khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bơm hơi đạp chân mini đa năng hiệu V.V (trị giá 200.000 đ)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ khoan cầm tay đa năng hiệu V.V (trị giá 1.280.000 đ)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:60.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua bộ khoan cầm tay đa năng hiệu V.V (trị giá 1.280.000 đ) tặng bơm hơi đạp chân mini đa năng hiệu V.V (trị giá 200.000 đ)

Nội dung chương trình:

Chương trình siêu khuyến mại mua bộ khoan cầm tay đa năng hiệu V.V (trị giá 1.280.000 đ) tặng bơm hơi đạp chân mini đa năng hiệu V.V (trị giá 200.000 đ)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TM FAMILY SHOPPING

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại bộ HADA LABO
Bắt đầu: 05/10/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
TÍCH ĐIỂM CÙNG SANTAK
Bắt đầu: 03/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mãi số 14/T6
Bắt đầu: 12/06/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khuyến mãi số 15/T6
Bắt đầu: 12/06/2019
Kết thúc: 31/08/2020
HOTLINE
38.239.572