Chương trình siêu khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bơm hơi đạp chân mini đa năng hiệu V.V (trị giá 200.000 đ)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ khoan cầm tay đa năng hiệu V.V (trị giá 1.280.000 đ)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:60.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mua bộ khoan cầm tay đa năng hiệu V.V (trị giá 1.280.000 đ) tặng bơm hơi đạp chân mini đa năng hiệu V.V (trị giá 200.000 đ)

Nội dung chương trình:

Chương trình siêu khuyến mại mua bộ khoan cầm tay đa năng hiệu V.V (trị giá 1.280.000 đ) tặng bơm hơi đạp chân mini đa năng hiệu V.V (trị giá 200.000 đ

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TM FAMILY SHOPPING

Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 04/09/2019
Kết thúc: 30/06/2020
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MẠI
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình siêu khuyến mại
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572