Chương trình khuyến mại tăng cường cho các đầu mối và các cửa hàng vật liệu xây dựng trọng yếu tại Hồ Chí Minh từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói bảo hiểm có giá trị 3,656,615 VND dành cho 1 người (giá trị có thể chênh lệch 10% do số lượng giải thưởng thay đổi), máy tính bảng (tablet) Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32 GB

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Xi măng đa dụng INSEE Power-S: Giá trị 1 bao xi măng đa dụng INSEE Power-S là 89,000 VND/bao. 1 tấn tương đương 20 bao xi măng đa dụng INSEE Power-S có giá trị 1,780,000 VND/tấn. - Xi măng đa dụng INSEE Lavilla Xtra: Giá trị 1 bao xi măng đa dụng INSEE Lavilla Xtra là 76,000 VND/bao. 1 tấn tương đương 20 bao xi măng đa dụng INSEE Lavilla Xtra có giá trị 1,520,000 VND/tấn. - Xi măng xây tô INSEE Wall Pro: Giá trị 1 bao xi măng xây tô INSEE Wall Pro là 77,000 VND/bao. 1 tấn tương đương 25 bao xi măng xây tô INSEE Wall Pro có giá trị 1,925,000 VND/tấn.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các đầu mối và các cửa hàng vật liệu xây dựng bán xi măng đa dụng INSEE Power-S, xi măng đa dụng INSEE Lavilla Xtra và xi măng xây tô INSEE Wall Pro tại Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Thủ Đức, Huyện Củ Chi, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh & Huyện Hóc Môn theo danh sách đính kèm.

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Huyện Bình Chánh, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/01/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Trong thời gian khuyến mại, nếu Đầu mối và Cửa hàng đạt chỉ tiêu sản lượng như danh sách đính kèm sẽ nhận giải thưởng tương ứng: •Đạt mức chỉ tiêu L1: - Dành cho nhóm khách hàng là các đầu mối và các cửa hàng Kim Cương: sẽ nhận được giải thưởng là 2 gói bảo hiểm dành cho 2 người với số lượng giải thưởng dự kiến là 45 giải. -Dành cho nhóm khách hàng là các cửa hàng Vàng và Bạc: sẽ nhận được giải thưởng là gói bảo hiểm dành cho 1 người với số lượng giải thưởng dự kiến là 168 giải. •Đạt mức chỉ tiêu L2: - Dành cho nhóm khách hàng là các cửa hàng Kim Cương: sẽ nhận được giải thưởng là gói bảo hiểm dành cho 1 người và 1 máy tính bảng (tablet) Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32 GB với số lượng giải thưởng dự kiến là 32 giải. -Dành cho nhóm khách hàng là các cửa hàng Vàng: sẽ nhận được giải thưởng là 2 gói bảo hiểm dành cho 2 người với số lượng giải thưởng dự kiến là 104 giải. Lưu ý: • Nhóm khách hàng là các cửa hàng Kim Cương, Vàng và Bạc được chia dựa theo tổng sản lượng INSEE (bao gồm xi măng đa dụng INSEE Power-S, xi măng đa dụng INSEE Lavilla Xtra và xi măng xây tô INSEE Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021, cụ thể như sau: - Nhóm khách hàng là các cửa hàng Kim Cương: Tổng sản lượng INSEE (xi măng đa dụng Power-S, xi măng đa dụng Lavilla X-tra và xi măng xây tô Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021 lớn hơn 300 tấn. - Nhóm khách hàng là các cửa hàng Vàng: Tổng sản lượng INSEE (xi măng đa dụng Power-S, xi măng đa dụng Lavilla X-tra và xi măng xây tô Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021 từ 210 tấn đến 300 tấn. - Nhóm khách hàng là các cửa hàng Bạc: Tổng sản lượng INSEE (xi măng đa dụng Power-S, xi măng đa dụng Lavilla X-tra và xi măng xây tô Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021 lớn hơn 120 tấn và nhỏ hơn 210 tấn. • Quà tặng của chương trình sẽ được trao tặng trực tiếp tới các đầu mối và cửa hàng dự kiến tháng 04/2021 hoặc sẽ được thông báo tới các đầu mối và cửa hàng thời gian cụ thể dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm tổng kết chương trình. • Trong mọi khiếu nại về giải thưởng, quyền quyết định cuối cùng thuộc về công ty Xi măng INSEE. • Giá trị giải thưởng sẽ được tính theo giá trị thực tế của vật phẩm khuyến mãi tại thời điểm trao thưởng. Trong trường hợp vật phẩm khuyến mại hết hàng tại thời điểm trao thưởng, INSEE sẽ quy đổi sang giải thưởng khác có giá trị tương đương. • Mỗi gói bảo hiểm có giá trị 3,656,615 VND dành cho 1 người (giá có thể chênh lệch 10% do số lượng giải thưởng thay đổi).

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mại, nếu Đầu mối và Cửa hàng đạt chỉ tiêu sản lượng như danh sách đính kèm sẽ nhận giải thưởng tương ứng: •Đạt mức chỉ tiêu L1: - Dành cho nhóm khách hàng là các đầu mối và các cửa hàng Kim Cương: sẽ nhận được giải thưởng là 2 gói bảo hiểm dành cho 2 người với số lượng giải thưởng dự kiến là 45 giải. -Dành cho nhóm khách hàng là các cửa hàng Vàng và Bạc: sẽ nhận được giải thưởng là gói bảo hiểm dành cho 1 người với số lượng giải thưởng dự kiến là 168 giải. •Đạt mức chỉ tiêu L2: - Dành cho nhóm khách hàng là các cửa hàng Kim Cương: sẽ nhận được giải thưởng là gói bảo hiểm dành cho 1 người và 1 máy tính bảng (tablet) Samsung Galaxy Tab A7 Lite 32 GB với số lượng giải thưởng dự kiến là 32 giải. -Dành cho nhóm khách hàng là các cửa hàng Vàng: sẽ nhận được giải thưởng là 2 gói bảo hiểm dành cho 2 người với số lượng giải thưởng dự kiến là 104 giải. Lưu ý: • Nhóm khách hàng là các cửa hàng Kim Cương, Vàng và Bạc được chia dựa theo tổng sản lượng INSEE (bao gồm xi măng đa dụng INSEE Power-S, xi măng đa dụng INSEE Lavilla Xtra và xi măng xây tô INSEE Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021, cụ thể như sau: - Nhóm khách hàng là các cửa hàng Kim Cương: Tổng sản lượng INSEE (xi măng đa dụng Power-S, xi măng đa dụng Lavilla X-tra và xi măng xây tô Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021 lớn hơn 300 tấn. - Nhóm khách hàng là các cửa hàng Vàng: Tổng sản lượng INSEE (xi măng đa dụng Power-S, xi măng đa dụng Lavilla X-tra và xi măng xây tô Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021 từ 210 tấn đến 300 tấn. - Nhóm khách hàng là các cửa hàng Bạc: Tổng sản lượng INSEE (xi măng đa dụng Power-S, xi măng đa dụng Lavilla X-tra và xi măng xây tô Wall Pro) cửa hàng đạt được trong quý 2/2021 lớn hơn 120 tấn và nhỏ hơn 210 tấn. • Quà tặng của chương trình sẽ được trao tặng trực tiếp tới các đầu mối và cửa hàng dự kiến tháng 04/2021 hoặc sẽ được thông báo tới các đầu mối và cửa hàng thời gian cụ thể dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm tổng kết chương trình. • Trong mọi khiếu nại về giải thưởng, quyền quyết định cuối cùng thuộc về công ty Xi măng INSEE. • Giá trị giải thưởng sẽ được tính theo giá trị thực tế của vật phẩm khuyến mãi tại thời điểm trao thưởng. Trong trường hợp vật phẩm khuyến mại hết hàng tại thời điểm trao thưởng, INSEE sẽ quy đổi sang giải thưởng khác có giá trị tương đương. • Mỗi gói bảo hiểm có giá trị 3,656,615 VND dành cho 1 người (giá có thể chênh lệch 10% do số lượng giải thưởng thay đổi).

Sản phẩm của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam)

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS 2020-2021 - TTBON20005
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBON20004
Bắt đầu: 13/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572