CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM TRÀ TEAROMA DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

TRÀ TÚI LỌC OOLONG TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) TRÀ TÚI LỌC LÀI TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) TRÀ TÚI LỌC SEN TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) TRÀ TÚI LỌC ĐÀO TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

TRÀ TÚI LỌC OOLONG TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) TRÀ TÚI LỌC LÀI TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) TRÀ TÚI LỌC SEN TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) TRÀ TÚI LỌC ĐÀO TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G)

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho khách hàng có kinh doanh sản phẩm của công ty Cổ Phần New Retail CPG

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/05/2022
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC OOLONG TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) sẽ được giảm 50% giá bán Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC LÀI TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) sẽ được giảm 50% giá bán Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC SEN TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) sẽ được giảm 50% giá bán Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC ĐÀO TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) sẽ được giảm 50% giá bán

Nội dung chương trình:

Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC OOLONG TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) trị giá 49.984 vnđ sẽ được giảm 50% trị giá 24.992 vnđ Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC LÀI TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) trị giá 49.984 vnđ sẽ được giảm 50% trị giá 24.992 vnđ Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC SEN TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) trị giá 49.984 vnđ sẽ được giảm 50% trị giá 24.992 vnđ Khi mua 2 hộp TRÀ TÚI LỌC ĐÀO TEAROMA HỘP 40G (20 GÓI X 2G) trị giá 49.984 vnđ sẽ được giảm 50% trị giá 24.992 vnđ

Sản phẩm của Công ty cổ phần New Retail CPG

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MINIGAME CÀ PHÊ SỮA ĐÁ LON
Bắt đầu: 31/12/2021
Kết thúc: 15/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM CÀ PHÊ THE COFFEE HOUSE
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 30/06/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 24/05/2022
Kết thúc: 30/06/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KÊNH GT
Bắt đầu: 01/06/2022
Kết thúc: 30/06/2022

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Mua 7 hộp yến sào 15% FIDINEST tặng 7 gói cháo yến
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
Ưu đãi cho thành viên G Kitchen
Bắt đầu: 15/12/2020
Kết thúc: 01/12/2022
HOTLINE
38.239.572