Chương trình khuyến mại Nhà phân phối

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm của Công ty TrueCare.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm của Công ty TrueCare.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả người tiêu dùng mua các sản phẩm của Công ty TrueCare

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức, Huyện Bình Chánh
Thời gian:Từ ngày 12/01/2018 đến ngày 31/12/2018
Tổng giá trị giải thưởng:1.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy toilet True Care Siêu sạch 600 ml (265.091đ/thùng) Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 Thùng Bath True Care Siêu sạch 900ml (294.545đ/thùng) Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Toilet True Care Siêu sạch 500ml (218.182đ/thùng) Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Rửa Nhà tắm True Care Siêu sạch 4kg (220.909đ/thùng) Tặng 03 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Toilet True Care Power Gel 600 ml (294.545đ/thùng) Tặng 05 chai Tẩy Toilet True Care Zero mảng bám 600 ml (24.545đ/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Toilet True Care Zero mảng bám 600 ml (294.545đ/thùng) Tặng 03 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Toilet True Care 3X đậm đặc 600 ml 294.545đ/thùng) Tặng 03 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Bath True Care 3x đậm đặc 900ml (327.273đ/thùng) Tặng 05 chai Tẩy Bath True Care Zero mảng bám 900ml (27.727đ/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Bath True Care Zero mảng bám 900ml (327.273đ/thùng) Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Lau sàn True Care 1 lít các loại (283.636đ/thùng) Tặng 04 chai Tẩy Bath True Care Siêu sạch 900ml (24.545đ/chai) khi mua 1 thùng Lau sàn True Care 4 kg các loại (220.909đ/thùng) Tặng 06 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Lau kính True Care Sắc biển 580ml.(451.636/thùng) Tặng 06 chai Lau bếp True Care Hương cam 580 ml (23.182đ/chai) khi mua 1 thùng Lau bếp True Care 580ml.(556.364đ/thùng) Tặng 03 chai Rửa tay Mr.Care Kiwi 500 ml (35.000đ/chai) khi mua 1 thùng Rửa tay Mr.Care Kiwi 500 ml (420.000đ/thùng) Tặng 03 chai Rửa tay Mr.Care Dâu 500 ml (35.000đ/chai) khi mua 1 thùng Rửa tay Mr.Care Dâu 500 ml. (420.000đ/thùng) Tặng 07chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 800g (458.182/ thùng) Tặng 03 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 400g (250.909đ/thùng) Tặng 04 chai Tẩy Toilet True Care Siêu sạch 600 ml (22.091đ/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 4kg (231.818đ/thùng) Tặng 03 chai Lau bếp True Care Hương cam 580 ml (23.182đ/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương trà xanh 4kg (272.727đ/thùng) Tặng 07 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care trà xanh 800g (480.000đ/ thùng). Tặng 03 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care trà xanh 400g (283.636đ/ thùng). Tặng 03 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Rửa chén True Care 280g(261.818đ/ thùng) Tặng 02 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Javel True Care 1Kg (178.909đ/thùng) Tặng 02 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Javel True Care 500ml (207.273đ/thùng)

Nội dung chương trình:

Nội dung cũ, không thay đổi: Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy toilet True Care Siêu sạch 600 ml (265.091đ/thùng)/1 Thùng Bath True Care Siêu sạch 900ml (294.545đ/thùng)/1 thùng Rửa Nhà tắm True Care Siêu sạch 4kg (220.909đ/thùng) Nội dung cũ: Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Toilet True Care Power Gel 600 ml (294.545đ/thùng)/1 thùng Tẩy Toilet True Care Zero mảng bám 600 ml (294.545đ/thùng)/1 thùng Tẩy Toilet True Care 3X đậm đặc 600 ml (294.545đ/thùng)1 thùng Tẩy Bath True Care 3x đậm đặc 900ml (327.273đ/thùng)/1 thùng Tẩy Bath True Care Zero mảng bám 900ml (327.273đ/thùng) Nội dung mới: Tặng 03 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Toilet True Care Power Gel 600 ml (294.545đ/thùng)/ 1 thùng Tẩy Toilet True Care 3X đậm đặc 600 ml 294.545đ/thùng)/1 thùng Tẩy Bath True Care 3x đậm đặc 900ml (327.273đ/thùng) Tặng 05 chai Tẩy Toilet True Care Zero mảng bám 600 ml (24.545đ/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Toilet True Care Zero mảng bám 600 ml (294.545đ/thùng) Tặng 05 chai Tẩy Bath True Care Zero mảng bám 900ml (27.727đ/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Bath True Care Zero mảng bám 900ml (327.273đ/thùng) Nội dung cũ, không thay đổi: Tặng 04 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Lau sàn True Care 1 lít các loại (283.636đ/thùng) Tặng 04 chai Tẩy Bath True Care Siêu sạch 900ml (24.545đ/chai) khi mua 1 thùng Lau sàn True Care 4 kg các loại (220.909đ/thùng) Tặng 06 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Lau kính True Care Sắc biển 580ml.(451.636/thùng) Tặng 06 chai Lau bếp True Care Hương cam 580 ml (23.182đ/chai) khi mua 1 thùng Lau bếp True Care 580ml.(556.364đ/thùng) Tặng 03 chai Rửa tay Mr.Care Kiwi 500 ml (35.000đ/chai) khi mua 1 thùng Rửa tay Mr.Care Kiwi 500 ml (420.000đ/thùng) Tặng 03 chai Rửa tay Mr.Care Dâu 500 ml (35.000đ/chai) khi mua 1 thùng Rửa tay Mr.Care Dâu 500 ml. (420.000đ/thùng) Nội dung cũ: Tặng 08 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 800g (458.182/ thùng) Tặng 04 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 400g (250.909đ/thùng) Tặng 08 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care trà xanh 800g (480.000đ/ thùng). Tặng 04 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care trà xanh 400g (283.636đ/ thùng). Nội dung mới: Tặng 07chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 800g (458.182/ thùng)/1 thùng Nước rửa chén True Care trà xanh 800g (480.000đ/ thùng). Tặng 03 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 400g (250.909đ/thùng)/1 thùng Nước rửa chén True Care trà xanh 400g (283.636đ/ thùng). Tặng 04 chai Tẩy Toilet True Care Siêu sạch 600 ml (22.091đ/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương chanh 4kg (231.818đ/thùng) Tặng 03 chai Lau bếp True Care Hương cam 580 ml (23.182đ/chai) khi mua 1 thùng Nước rửa chén True Care hương trà xanh 4kg (272.727đ/thùng) Tặng 03 chai Lau sàn True Care Osaka 1 lit (23.636/chai) khi mua 1 thùng Rửa chén True Care 280g(261.818đ/ thùng) Tặng 02 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Javel True Care 1Kg (178.909đ/thùng) Thêm mới: Tặng 02 chai Lau kính True Care Sắc biển 580 ml (18.818/chai) khi mua 1 thùng Tẩy Javel True Care 500ml (207.273đ/thùng)

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thực Sự Chăm Sóc Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572