CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

+ Nón bảo hiểm + Áo gió + Bộ tách trà + Dù lớn + Dù nhỏ + Túi quà giấy + Áo mưa + Tô sứ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thuê container (khô, lạnh, văn phòng) + Thuê Sơmi Rơmooc

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng thuê Container (khô, lạnh, văn phòng), khách hàng thuê Sơmi Rờmooc

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 21/06/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:722.140.400 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

+ Khách hàng Thuê container đạt 10 triệu/ tháng: được tặng 01 áo mưa trị giá 44.500đ (trị giá khuyến mãi 44.500đ), số lượng 1000 cái. Tổng trị giá 44.500.000đ, 1 áo gió trị giá 135.000đ (trị giá khuyến mãi 135.000đ), số lượng 1000 cái (trị giá khuyến mãi : 135.000.000đ). Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 2% + Khách hàng Thuê container đạt 20 triệu/ tháng: được tặng 01 bộ tô sứ 136.364đ (trị giá khuyến mãi: 136.364đ ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá 54.545.600đ, 1 cây dù nhỏ trị giá 78.000đ (trị gái khuyến mãi: 78.000đ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá : 31.200.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1% + Khách hàng Thuê Cont đạt 30 triệu/ tháng: được tặng 01 bộ tách trà trị giá 395.000đ (trị giá khuyến mãi: 395.000đ), số lượng 300 cái. Tổng trị giá 118.500.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1% + Khách hàng Thuê SMRM đạt 10 triệu/ tháng: được tặng 01 áo mưa trị giá 44.500đ (trị giá khuyến mãi 44.500đ), số lượng 1000 cái. Tổng trị giá 44.500.000đ, 1 áo gió trị giá 135.000đ (trị giá khuyến mãi 135.000đ), số lượng 1000 cái (trị giá khuyến mãi : 135.000.000đ). Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 2% + Khách hàng Thuê SMRM đạt 20 triệu/ tháng: được tặng 01 bộ tô sứ 136.364đ (trị giá khuyến mãi: 136.364đ ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá 54.545.600đ.. 1 cây dù lớn trị giá 95.000đ (trị giá khuyến mãi: 95.000đ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá : 38.000.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1% + Khách hàng Thuê SMRM đạt 30 triệu/ tháng: được tặng 01 nón bảo hiểm trị giá 169.164đ (trị giá khuyến mãi: 169.164đ), số lượng 300 cái. Tổng trị giá 50.749.200, 1 túi quà giấy trị giá 52.000đ (trị giá khuyến mãi 52.000đ), số lượng 300 cái. Tổng trị giá 15.600.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1%

Nội dung chương trình:

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ của công ty Tân Thanh trong thời gian từ ngày 21/06/2022 đến ngày 31/12/2022 khi khách hàng thuê conteiner (Khô, lạnh, văn phòng), SMRM sẻ được tặng quà theo cơ cấu liệt kê: + Khách hàng Thuê container đạt 10 triệu/ tháng: được tặng 01 áo mưa trị giá 44.500đ (trị giá khuyến mãi 44.500đ), số lượng 1000 cái. Tổng trị giá 44.500.000đ, 1 áo gió trị giá 135.000đ (trị giá khuyến mãi 135.000đ), số lượng 1000 cái (trị giá khuyến mãi : 135.000.000đ). Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 2% + Khách hàng Thuê container đạt 20 triệu/ tháng: được tặng 01 bộ tô sứ 136.364đ (trị giá khuyến mãi: 136.364đ ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá 54.545.600đ, 1 cây dù nhỏ trị giá 78.000đ (trị gái khuyến mãi: 78.000đ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá : 31.200.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1% + Khách hàng Thuê Cont đạt 30 triệu/ tháng: được tặng 01 bộ tách trà trị giá 395.000đ (trị giá khuyến mãi: 395.000đ), số lượng 300 cái. Tổng trị giá 118.500.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1% + Khách hàng Thuê SMRM đạt 10 triệu/ tháng: được tặng 01 áo mưa trị giá 44.500đ (trị giá khuyến mãi 44.500đ), số lượng 1000 cái. Tổng trị giá 44.500.000đ, 1 áo gió trị giá 135.000đ (trị giá khuyến mãi 135.000đ), số lượng 1000 cái (trị giá khuyến mãi : 135.000.000đ). Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 2% + Khách hàng Thuê SMRM đạt 20 triệu/ tháng: được tặng 01 bộ tô sứ 136.364đ (trị giá khuyến mãi: 136.364đ ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá 54.545.600đ.. 1 cây dù lớn trị giá 95.000đ (trị giá khuyến mãi: 95.000đ), số lượng 400 cái. Tổng trị giá : 38.000.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1% + Khách hàng Thuê SMRM đạt 30 triệu/ tháng: được tặng 01 nón bảo hiểm trị giá 169.164đ (trị giá khuyến mãi: 169.164đ), số lượng 300 cái. Tổng trị giá 50.749.200, 1 túi quà giấy trị giá 52.000đ (trị giá khuyến mãi 52.000đ), số lượng 300 cái. Tổng trị giá 15.600.000đ. Tỷ lệ hàng khuyến mại/ hàng hóa khuyến mại = 1%

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH

Sản phẩm liên quan

Gửi hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 15/11/2019
Kết thúc: 31/12/2022
Mua combo 3 quần dài KAKI NAM tặng ngay 2 áo thun nam
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
HOTLINE
38.239.572