KHUYẾN MÃI TẶNG HÀNG KHI MUA 400 BỘ VẬT LIỆU CẤY GHÉP RĂNG DÙNG TRONG NHA KHOA

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Trụ lành thương - dùng trong nha khoa (Mã DVCICI); - Bản sao chân răng - dùng trong nha khoa (Mã DTD/DTC/DTP); - Bản Sao thân răng - dùng trong nha khoa, (Mã DACI). - Dụng cụ phục hình răng - dùng trong nha khoa, (Ms:DBULTIKIT) / Bộ mũi khoan phẫu thuật dùng trong nha khoa (Mã DKITULTI-INK).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ vật liệu cấy ghép răng dùng trong nha khoa (Bao gồm 01 trụ chân răng cấy ghép (Mã DPINK) và 01 thân răng cấy ghép (Mã DFML/DLAB)) xuất xứ từ Pháp của hãng sản xuất Global D.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

CÔNG TY TNHH NHA KHOA NHÂN TÂM (803-805-807 Đường 3/2, P.07, Quận 10, TP.HCM)

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 31/12/2024
Tổng giá trị giải thưởng:69.200.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi mua 400 bộ vật liệu cấy ghép răng dùng trong nha khoa (Bao gồm 01 trụ chân răng cấy ghép (Mã DPINK) và 01 thân răng cấy ghép (Mã DFML/DLAB)) xuất xứ từ Pháp của hãng sản xuất Global D trị giá 1.061.200.000 đồng sẽ được tặng trọn bộ quà tặng trị giá 69.200.000 đồng bao gồm: - 60 Trụ lành thương - dùng trong nha khoa (Mã DVCICI) trị giá 12.000.000 đồng; - 40 Bản sao chân răng - dùng trong nha khoa (Mã DTD/DTC/DTP) trị giá 22.000.000 đồng; - 40 Bản Sao thân răng - dùng trong nha khoa, (Mã DACI) trị giá 15.200.000 đông; - 02 bộ Dụng cụ phục hình răng - dùng trong nha khoa, (Ms:DBULTIKIT) / Bộ mũi khoan phẫu thuật dùng trong nha khoa (Mã DKITULTI-INK) trị giá 20.000.000 đồng

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Seadent

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại số 04 tháng 03
Bắt đầu: 10/03/2022
Kết thúc: 26/10/2027
HOTLINE
38.239.572