Chương trình khuyến mãi Kotex Siêu Ban đêm cánh 28cm và 35cm quý I 2020

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Gói Kotex Thảo dược Cool siêu mỏng cánh có 2 miếng trị giá 5.000 VNĐ/gói. - Gói Kotex hằng ngày Cool có 5 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Kotex Siêu ban đêm cánh 28cm có 4 miếng trị giá 15.000 đồng/gói. - Kotex Siêu ban đêm cánh 35cm có 3 miếng trị giá 17.000 đồng/gói.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng.

Địa điểm:Quận 4
Thời gian:Từ ngày 01/02/2020 đến ngày 31/03/2020
Tổng giá trị giải thưởng:5.727.600.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Từ ngày 12/02/2020 đến 31/03/2020 Khi khách hàng mua tại các cửa hàng và siêu thị: - Mua 1 gói Kotex Siêu ban đêm cánh 28cm có 4 miếng trị giá 15.000VNĐ/gói tặng 1 gói kotex Thảo dược Cool siêu mỏng cánh có 2 miếng trị giá 5.000 VNĐ/gói. - Mua 1 gói Kotex Siêu ban đêm cánh 35cm có 3 miếng trị giá 17.000VNĐ/gói tặng 1 gói Kotex hằng ngày Cool có 5 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói. Số lượng giải thưởng: - Gói Kotex Thảo dược Cool siêu mỏng cánh có 2 miếng: 840.000 gói. - Gói Kotex hằng ngày Cool có 5 miếng: 321.600 gói.

Nội dung chương trình:

Từ ngày 12/02/2020 đến 31/03/2020 Khi khách hàng mua tại các cửa hàng và siêu thị: - Mua 1 gói Kotex Siêu ban đêm cánh 28cm có 4 miếng trị giá 15.000VNĐ/gói tặng 1 gói kotex Thảo dược Cool siêu mỏng cánh có 2 miếng trị giá 5.000 VNĐ/gói. - Mua 1 gói Kotex Siêu ban đêm cánh 35cm có 3 miếng trị giá 17.000VNĐ/gói tặng 1 gói Kotex hằng ngày Cool có 5 miếng trị giá 4.750 VNĐ/gói.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN DKSH SMOLLAN FIELD MARKETING

Khuyến mại tã dán Huggies Tháng 03/2020
Bắt đầu: 01/03/2020
Kết thúc: 31/03/2020
Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 03 và tháng 4/2020
Bắt đầu: 01/03/2020
Kết thúc: 30/04/2020
Chương trình khuyến mãi Kotex Thảo dược Cool Quý II 2020
Bắt đầu: 01/04/2020
Kết thúc: 31/05/2020
Khuyến mại tã Huggies Dry Tháng 05 và tháng 6/2020
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/06/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572