Chương trình khuyến mại khu vực Quận Thủ Đức, Quận 2 & Quận 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2021 cho xi măng INSEE Power-S

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phiếu mua hàng Điện Máy Xanh (Thế Giới Di Động)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xi măng INSEE Power-S

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Cửa hàng VLXD bán xi măng INSEE Power-S tại Quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9 (Theo danh sách đính kèm)

Địa điểm:Quận 1, Quận 4, Quận 9, Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Trong thời gian khuyến mại, nếu Cửa hàng đạt được chỉ tiêu 1 hoặc chỉ tiêu tối đa dựa trên sản lượng phân bổ từ Nhà Phân Phối sẽ được hưởng một khoản khuyến mại bằng tiền mặt 60,000 VNĐ/tấn. Nếu cửa hàng không đạt được chỉ tiêu 1 và chỉ tiêu tối đa, thì vẫn sẽ được hưởng một khoản khuyến mại là 40,000 VNĐ/tấn. Công ty sẽ đặt chỉ tiêu sản lượng (tấn) cho từng cửa hàng theo danh sách đính kèm. Trong đó, 1 bao xi măng đa dụng Power-S có khối lượng 50kg có giá trị 89,000 VND/bao. 1 tấn tương đương 20 bao xi măng đa dụng Power-S có giá trị 1,780,000 VND/tấn. Công ty Siam City Cement (Việt Nam) sẽ chi trả cho cửa hàng thông qua hình thức trả thưởng bằng Phiếu mua hàng Điện Máy Xanh.

Nội dung chương trình:

Trong thời gian khuyến mại, nếu Cửa hàng đạt được chỉ tiêu 1 hoặc chỉ tiêu tối đa dựa trên sản lượng phân bổ từ Nhà Phân Phối sẽ được hưởng một khoản khuyến mại bằng tiền mặt 60,000 VNĐ/tấn. Nếu cửa hàng không đạt được chỉ tiêu 1 và chỉ tiêu tối đa, thì vẫn sẽ được hưởng một khoản khuyến mại là 40,000 VNĐ/tấn. Công ty sẽ đặt chỉ tiêu sản lượng (tấn) cho từng cửa hàng theo danh sách đính kèm. Trong đó, 1 bao xi măng đa dụng Power-S có khối lượng 50kg có giá trị 89,000 VND/bao. 1 tấn tương đương 20 bao xi măng đa dụng Power-S có giá trị 1,780,000 VND/tấn. Công ty Siam City Cement (Việt Nam) sẽ chi trả cho cửa hàng thông qua hình thức trả thưởng bằng Phiếu mua hàng Điện Máy Xanh.

Sản phẩm của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Siam City Cement (Việt Nam)

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
SIÊU KHUYẾN MÃI CHÀO NĂM MỚI
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 22/07/2025
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS PHẦN 2 - TTBONB200200
Bắt đầu: 03/03/2020
Kết thúc: 31/12/2022
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS - TTBONB200400
Bắt đầu: 10/03/2020
Kết thúc: 30/06/2023
HOTLINE
38.239.572