Chương trình khuyến mãi giảm giá quý 3 Fissler Shop

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tất cả sản phẩm tại Fissler Shop

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả sản phẩm tại Fissler Shop

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng mua hàng tại Fissler Shop

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7, Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/08/2021 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1- Giảm giá các Sản Phẩm Đặc Biệt (danh sách đính kèm), 2- Giảm 10% cho tất cả đơn hàng dưới 10.000.000 đồng, 3- Giảm 15% cho tất cả đơn hàng từ 10.000.000 đồng trở lên. Không áp dụng đồng thời các chương trình trên.

Nội dung chương trình:

1- Giảm giá các Sản Phẩm Đặc Biệt (danh sách đính kèm), 2- Giảm 10% cho tất cả đơn hàng dưới 10.000.000 đồng, 3- Giảm 15% cho tất cả đơn hàng từ 10.000.000 đồng trở lên. Không áp dụng đồng thời các chương trình trên.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BI PI

Chương trình khuyến mãi năm 2021
Bắt đầu: 01/07/2021
Kết thúc: 28/10/2021
Chương trình khuyến mãi giảm giá quý 2 năm 2021
Bắt đầu: 16/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Chương trình khuyến mãi năm 2021
Bắt đầu: 29/10/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
HOTLINE
38.239.572