Chương trình khuyến mãi dầu nhớt Total Hiperf tháng 09-10 2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Dầu nhớt Total các loại: * Total Hi-Perf Super 20W-50 0.8L: 1.566.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Super 20W-50 1L: 1.728.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-40 0.8L: 1.800.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-40 1L: 1.980.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-50 0.8L: 1.746.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-50 1L: 1.926.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-30 1L: 2.160.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-30 0.8L: 1.926.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-40 1L: 2.772.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-40 0.8L: 2.520.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Sport+ 10W-40 1L: 2.196.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Sport+ 10W-40 0.8L: 2.376.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Racing 10W-40 1L: 5.760.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Racing 10W-50 1L: 5.760.000 VNĐ/thùng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Total các loại: * Total Hi-Perf Super 20W-50 0.8L: 1.566.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Super 20W-50 1L: 1.728.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-40 0.8L: 1.800.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-40 1L: 1.980.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-50 0.8L: 1.746.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Special 20W-50 1L: 1.926.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-30 1L: 2.160.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-30 0.8L: 1.926.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-40 1L: 2.772.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Scooter 10W-40 0.8L: 2.520.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Sport+ 10W-40 1L: 2.196.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Sport+ 10W-40 0.8L: 2.376.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Racing 10W-40 1L: 5.760.000 VNĐ/thùng * Total Hi-Perf Racing 10W-50 1L: 5.760.000 VNĐ/thùng

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty TNHH Mạnh Hồng Phương Công ty TNHH Mai Trần Minh Triết CÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ DẦU NHỚT MINH GIANG Công ty TNHH Thương mại dịch vụ dầu nhớt Song Phát

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 11/09/2019 đến ngày 31/10/2019
Tổng giá trị giải thưởng:3.621.600.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Khi mua 45 thùng HI PERF 4T SUPER 20W50 18B08L/HI PERF 4T SUPER 20W50 18B1L được tặng 1 thùng cùng loại. - Khi mua 36 thùng HI PERF 4T SCOOTER 10W30 18B08L / HI PERF 4T SCOOTER 10W30 18B1L / HI PERF 4T SPECIAL 20W40 18B08L / HI PERF 4T SPECIAL 20W40 18B1L / HI-PERF 4T SP.20W50 (SL) 18B08L / HI-PERF 4T SP.20W50 (SL) 18B1L được tặng 1 thùng cùng loại. - Khi mua 27 thùng HI-PERF 4T SPORT+ 10W40 18B1L / HI-PERF 4T SPORT+ 10W40 18B08L / HI-PERF 4T SCOOTER 10W40 18B1L / HI-PERF 4T SCOOTER 10W40 18B08L được tặng 1 thùng cùng loại - Khi mua 06 thùng HI-PERF 4T RACING 10W40 18B1L / HI-PERF 4T RACING 10W50 18B1L được tặng 1 thùng cùng loại.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH TOTAL VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572