Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng thân thiết_nhãn hàng SKP (01.11.19-31.12.20)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tour du lịch Châu Âu trị giá 90 triệu đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vui lòng xem file đính kèm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Các salon tóc

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:2.160.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

- Khách hàng khi mua gói hàng tích lũy không khuyến mại với tổng trị giá tích lũy từ 300.000.000đ được nhận 1 suất tham gia Tour du lịch Châu Âu trị giá 90 triệu đồng

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572