Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng mua căn hộ tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A4,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Gói quà tặng nội thất căn hộ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Căn hộ tầng 2 trở lên tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A4,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua Căn hộ tầng 2 trở lên tại các tòa S6,S7,S8,S9,S10 dự án Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1,A2,A3,A4,A5,A6 – Khu dân cư và Công viên Phước Thiện.

Địa điểm:Quận 9
Thời gian:Từ ngày 04/08/2022 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:906.150.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Nội dung bổ sung tại mục a: - Trường hợp Hợp đồng mua bán bị chấm dứt trước hạn do lỗi của Khách hàng, Khách hàng phải hoàn trả lại nguyên trạng Gói quà tặng nội thất đã nhận từ Chủ Đầu Tư. Trường hợp Khách hàng làm hư hỏng, hoặc thất lạc, hoặc các hình thức khác mà không thể hoàn trả nguyên vẹn nội thất đã nhận thì phải hoàn trả số tiền tương ứng với Giá trị gói quà tặng nội thất đã công bố.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MV VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572