CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG AEON THÁNG 10,11,12/2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

D- Cà Phê Sữa Đá Hoà Tan (Hộp 10 gói x 22 g) TRÀ ĐÀO TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) TRÀ LÀI TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) TRÀ SEN TÚI LỌC 40G TEAROMA (20X2G) Cà Phê Sữa Đá 3in1 Đậm vị Việt (Hộp 18 gói x 16 g) Cà Phê Sữa Đá Túi Poly (25 gói x 22 g)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

D- Cà Phê Sữa Đá Hoà Tan (Hộp 10 gói x 22 g) TRÀ ĐÀO TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) TRÀ LÀI TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) TRÀ SEN TÚI LỌC 40G TEAROMA (20X2G) Cà Phê Sữa Đá 3in1 Đậm vị Việt (Hộp 18 gói x 16 g) Cà Phê Sữa Đá Túi Poly (25 gói x 22 g)

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

ÁP DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG AEON

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khi mua 1 hộp D- Cà Phê Sữa Đá Hoà Tan (Hộp 10 gói x 22 g) sẽ được giảm giá 15% trên giá bán lẻ chính thức. Khi mua 1 hộp TRÀ ĐÀO TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) sẽ được giảm giá 20% trên giá bán lẻ chính thức. Khi mua 1 hộp TRÀ LÀI TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) sẽ được giảm giá 20% trên giá bán lẻ chính thức. Khi mua 1 hộp TRÀ SEN TÚI LỌC 40G TEAROMA (20X2G) sẽ được giảm giá 20% trên giá bán lẻ chính thức. Khi mua 2 hộp Cà Phê Sữa Đá 3in1 Đậm vị Việt (Hộp 18 gói x 16 g) sẽ được giảm giá 50% trên giá bán lẻ chính thức. Khi mua 1 hộp Cà Phê Sữa Đá Túi Poly (25 gói x 22 g) sẽ được giảm giá 25% trên giá bán lẻ chính thức.

Nội dung chương trình:

Khi mua 1 hộp D- Cà Phê Sữa Đá Hoà Tan (Hộp 10 gói x 22 g) trị giá 39,273 đồng sẽ được giảm giá 15% trị giá 33,382 đồng. Khi mua 1 hộp TRÀ ĐÀO TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) trị giá 24,992 đồng sẽ được giảm giá 20% trị giá 19,994 đồng. Khi mua 1 hộp TRÀ LÀI TÚI LỌC TEAROMA 40G (20X2G) trị giá 24,992 đồng sẽ được giảm giá 20% trị giá 19,994 đồng. Khi mua 1 hộp TRÀ SEN TÚI LỌC 40G TEAROMA (20X2G) trị giá 24,992 đồng sẽ được giảm giá 20% trị giá 19,994 đồng. Khi mua 2 hộp Cà Phê Sữa Đá 3in1 Đậm vị Việt (Hộp 18 gói x 16 g) trị giá 86,400 đồng sẽ được giảm giá 50% trị giá 43,200 đồng. Khi mua 1 hộp Cà Phê Sữa Đá Túi Poly (25 gói x 22 g) trị giá 88,363 đồng sẽ được giảm giá 25% trị giá 66,273 đồng.

Sản phẩm của Công ty cổ phần New Retail CPG

Sản phẩm liên quan

Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
CHƯƠNG TRÌNH ON TOP CHO ĐIỂM LẺ GT – MIỀN NAM 05/2021
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/05/3021
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2022 2023
Bắt đầu: 07/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572