Chương trình khuyến mại cho phuy/can/xô HĐ3B -12

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phuy 200L, can/xô 18L/25L

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phuy 200L, can/xô 18L/25L

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng công ty

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

1. Mua cộng dồn 20 phuy 200L (trị giá tối thiểu 120.000.000 vnd/20 phuy, chưa VAT) tặng 01 phuy 200L (trị giá tối đa 10.000.000 vnd/phuy, chưa VAT) 2. Mua cộng dồn 20 can/xô 18L hoặc 25L (trị giá tối thiểu 12.000.000 vnd/20 can/xô 18L/25L, chưa VAT) tặng 01 can/xô 18L/25L ( trị giá tối đa 1.300.000 vnd/can/xô, chưa VAT) Hàng khuyến mại được trả không quá 06 tháng sau khi kết thúc chương trình.

Sản phẩm của Công ty cổ phần AP Saigon Petro

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI HĐBB HỨA CHÍ TÂM ( AN HƯƠNG)
Bắt đầu: 26/12/2019
Kết thúc: 31/03/2022
Chương trình khuyến mại MCO năm 2020 - 01
Bắt đầu: 01/02/2020
Kết thúc: 31/01/2023
Chương trình khuyến mại HĐ3B Nguyễn Hưng - 52
Bắt đầu: 02/07/2020
Kết thúc: 31/12/2021
ÚT - VÀM LÁNG
Bắt đầu: 01/11/2020
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 PCMO 1
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 BBL 16
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572