CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 HỢP ĐỒNG BA BÊN 2

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phuy 200L Can/ xô 18L/25L

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nhớt

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 31/01/2023
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1. Mua cộng dồn 20 phuy 200L (trị giá tối thiểu 120.000.000 vnd/ 20 phuy, chưa VAT) tặng 1 phuy 200L (trị giá tối đa 12.000.000 vnd/ phuy, chưa VAT) 2. Mua cộng dồn 20 can/ xô 18L/ 25L (trị giá tối thiểu 12.000.000 vnd/ 20 can/ xô 18L/ 25L, chưa VAT) tặng 1 can/xô 18L/25L (trị giá tối đa 1.300.000 vnd/can/ xô, chưa VAT)

Sản phẩm của Công ty cổ phần AP Saigon Petro

Chương trình khuyến mại cho phuy/can/xô HĐ3B -12
Bắt đầu: 17/01/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại MCO năm 2020 - 01
Bắt đầu: 01/02/2020
Kết thúc: 31/01/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 HỢP ĐỒNG BA BÊN 1
Bắt đầu: 15/01/2021
Kết thúc: 31/01/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 BBL 28
Bắt đầu: 26/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 BBL 29
Bắt đầu: 02/02/2021
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 BBL 30
Bắt đầu: 02/02/2021
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572