CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 HỢP ĐỒNG BA BÊN 1

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phuy 200L

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Nhớt

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 31/01/2023
Tổng giá trị giải thưởng:7.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi Khách hàng mua cộng dồn 52 phuy 200L (giá trị tối thiểu 6.000.000 vnd/ phuy, gồm VAT) tặng 3 phuy 200L (giá trị tối thiểu 6.000.000 vnd/ phuy, gồm VAT).

Sản phẩm của Công ty cổ phần AP Saigon Petro

Chương trình cung cấp hàng mẫu - 2
Bắt đầu: 08/05/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 - HĐ3B 3
Bắt đầu: 21/05/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 - HĐ3B 4
Bắt đầu: 14/09/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2021 MCO 8
Bắt đầu: 02/11/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2022 - PCMO 1
Bắt đầu: 10/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 2022 - BBL XÔ - 2
Bắt đầu: 16/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572