Chương trình két sỉ Thiết bị nhà bếp

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

KG599N trị giá 12,300,000 KG595 trị giá 9,600,000 KG555 trị giá 5,600,000 KG175HB1 trị giá 11,000,000 KG18IH1 trị giá 3,160,000 KG498N trị giá 12,500,000 KG499N trị giá 12,500,000 KG15IC1 trị giá 3,300,000 KG461i trị giá 7,500,000 KG20IFP1 trị giá 500,000 KG654XS trị giá 1,050,000 KG654S trị giá 1,080,000 KG654M trị giá 1,470,000 KG654L trị giá 1,650,000 KG654XL trị giá 1,680,000 KG656S trị giá 1,320,000 KG662XS trị giá 1,290,000 KG662S trị giá 1,560,000 KG662M trị giá 1,680,000 KG876 trị giá 4,440,000 KG933 trị giá 5,100,000 KG936 trị giá 6,300,000 KG938 trị giá 5,940,000 KG875 trị giá 4,140,000 KG878 trị giá 3,780,000 KG991M trị giá 6,560,000 KG995 trị giá 7,600,000 KG866 trị giá 5,700,000 KG865 trị giá 8,400,000 KG864 trị giá 11,000,000

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

KG599N trị giá 12,300,000 KG595 trị giá 9,600,000 KG555 trị giá 5,600,000 KG175HB1 trị giá 11,000,000 KG18IH1 trị giá 3,160,000 KG498N trị giá 12,500,000 KG499N trị giá 12,500,000 KG15IC1 trị giá 3,300,000 KG461i trị giá 7,500,000 KG20IFP1 trị giá 500,000 KG654XS trị giá 1,050,000 KG654S trị giá 1,080,000 KG654M trị giá 1,470,000 KG654L trị giá 1,650,000 KG654XL trị giá 1,680,000 KG656S trị giá 1,320,000 KG662XS trị giá 1,290,000 KG662S trị giá 1,560,000 KG662M trị giá 1,680,000 KG876 trị giá 4,440,000 KG933 trị giá 5,100,000 KG936 trị giá 6,300,000 KG938 trị giá 5,940,000 KG875 trị giá 4,140,000 KG878 trị giá 3,780,000 KG991M trị giá 6,560,000 KG995 trị giá 7,600,000 KG866 trị giá 5,700,000 KG865 trị giá 8,400,000 KG864 trị giá 11,000,000

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối, Đại lý thuộc kênh truyền thống ( kênh GT) miền Nam

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

Mua 6 KG599N trị giá 12,300,000 được tặng 1 KG599N trị giá 2,050,000 Mua 6 KG595 trị giá 9,600,000 được tặng 1 KG595 trị giá 1,600,000 Mua 7 KG555 trị giá 5,600,000 được tặng 1 KG555 trị giá 800,000 Mua 5 KG175HB1 trị giá 11,000,000 được tặng 1 KG175HB1 trị giá 2,200,000 Mua 4 KG18IH1 trị giá 3,160,000 được tặng 1 KG18IH1 trị giá 790,000 Mua 5 KG498N trị giá 12,500,000 được tặng 1 KG498N trị giá 2,500,000 Mua 5 KG499N trị giá 12,500,000 được tặng 1 KG499N trị giá 2,500,000 Mua 5 KG15IC1 trị giá 3,300,000 được tặng 1 KG15IC1 trị giá 660,000 Mua 6 KG461i trị giá 7,500,000 được tặng 1 KG461i trị giá 1,250,000 Mua 1 KG20IFP1 trị giá 500,000 được tặng 1 KG20IFP1 trị giá 500,000 Mua 6 KG654XS trị giá 1,050,000 được tặng 1 KG654XS trị giá 175,000 Mua 6 KG654S trị giá 1,080,000 được tặng 1 KG654S trị giá 180,000 Mua 6 KG654M trị giá 1,470,000 được tặng 1 KG654M trị giá 245,000 Mua 6 KG654L trị giá 1,650,000 được tặng 1 KG654L trị giá 275,000 Mua 6 KG654XL trị giá 1,680,000 được tặng 1 KG654XL trị giá 280,000 Mua 6 KG656S trị giá 1,320,000 được tặng 1 KG656S trị giá 220,000 Mua 6 KG662XS trị giá 1,290,000 được tặng 1 KG662XS trị giá 215,000 Mua 6 KG662S trị giá 1,560,000 được tặng 1 KG662S trị giá 260,000 Mua 6 KG662M trị giá 1,680,000 được tặng 1 KG662M trị giá 280,000 Mua 6 KG876 trị giá 4,440,000 được tặng 1 KG876 trị giá 740,000 Mua 6 KG933 trị giá 5,100,000 được tặng 1 KG933 trị giá 850,000 Mua 6 KG936 trị giá 6,300,000 được tặng 1 KG936 trị giá 1,050,000 Mua 6 KG938 trị giá 5,940,000 được tặng 1 KG938 trị giá 990,000 Mua 6 KG875 trị giá 4,140,000 được tặng 1 KG875 trị giá 690,000 Mua 6 KG878 trị giá 3,780,000 được tặng 1 KG878 trị giá 630,000 Mua 8 KG991M trị giá 6,560,000 được tặng 1 KG991M trị giá 820,000 Mua 8 KG995 trị giá 7,600,000 được tặng 1 KG995 trị giá 950,000 Mua 10 KG866 trị giá 5,700,000 được tặng 1 KG866 trị giá 570,000 Mua 15 KG865 trị giá 8,400,000 được tặng 1 KG865 trị giá 560,000 Mua 20 KG864 trị giá 11,000,000 được tặng 1 KG864 trị giá 550,000

Sản phẩm của Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc

Chương trình khuyến mãi máy lọc nước KG100HK
Bắt đầu: 07/08/2019
Kết thúc: 21/03/2025
Chương trình thưởng Khách hàng đạt chỉ tiêu 2020
Bắt đầu: 09/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình TBNB gói 30 triệu
Bắt đầu: 20/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình két sỉ TBNB
Bắt đầu: 20/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
Chương trình khuyến mãi máy lọc nước KG100HK
Bắt đầu: 07/08/2019
Kết thúc: 21/03/2025
CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY HỖ TRỢ THÁNG 03 & 04/2020.
Bắt đầu: 12/03/2020
Kết thúc: 19/10/2025
Mua 1 quạt làm mát Kachi tặng ngay 1 máy xông tinh dầu
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
HOTLINE
38.239.572