CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Công ty TNHH TMDV Lê Hùng Sao Mai

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:34.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572