CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KINH DOANH DẦU NHỚT SHELL KÊNH B2C – NĂM 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dầu nhớt Shell

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả Nhà Phân Phối (NPP) chính thức dầu nhớt Shell VN trên toàn quốc kênh tiêu dùng B2C

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:136.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Sản phẩm của Công ty Shell Việt Nam TNHH

Chương trình tích lũy trên sản lượng
Bắt đầu: 22/04/2022
Kết thúc: 30/04/2023
Chương trình khuyến mại Q3 và Q4 năm 2022
Bắt đầu: 06/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Kích hoạt và giới thiệu sản phẩm bình xịt Sprayway
Bắt đầu: 22/11/2019
Kết thúc: 31/12/2025
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 30/06/2020
Kết thúc: 30/06/2024
Hóa chất Ecolab
Bắt đầu: 14/08/2020
Kết thúc: 14/08/2024
HOTLINE
38.239.572