Chương trình giành khách hàng thường xuyên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

• Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Canxi & Magie Nutrilite (dạng viên nén), giá sản phẩm 361,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus 424,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ Sản phẩm gồm 2 Thực phẩm bảo về sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus; giá bộ sản phẩm 2,052,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

• Bộ “Sức khỏe xương khớp” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Canxi & Magie Nutrilite (dạng viên nén) + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine Giá của bộ “Sức khỏe xương khớp” 1,360,000 VNĐ (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ “Đẹp từ trong ra ngoài” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus + 1 Tinh chất Artistry Advanced Vitamin C + HA. Giá của bộ “Đẹp từ trong ra ngoài” 1,624,000 VNĐ (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ “SOP2” bao gồm 2 Thực phẩm bảo về sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus. Giá của bộ “SOP2” 2,052,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối của Công ty Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:6.193.689.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không

Nội dung chương trình:

• Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “Sức khỏe xương khớp” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Canxi & Magie Nutrilite (dạng viên nén) + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Glucosamine, giá bộ sản phẩm 1,360,000 VNĐ (Giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 1 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Canxi & Magie Nutrilite (dạng viên nén) giá sản phẩm 361,000 VND (đã bao gồm VAT) vào tháng thứ 6. Không giới hạn số lượng khuyến mãi trên mỗi nhà phân phối (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 4.4%). • Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “Đẹp từ trong ra ngoài” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus + 1 Tinh chất Artistry Advanced Vitamin C + HA, giá bộ sản phẩm 1,624,000 VNĐ (Giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus giá sản phẩm 424,000 VND (đã bao gồm VAT) vào tháng thứ 6. Không giới hạn số lượng khuyến mãi trên mỗi nhà phân phối (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 4.4%) • Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “SOP2” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus, giá bộ sản phẩm 2,052,000 VND (Giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) mỗi tháng và liên tục trong 11 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 1 bộ tương tự bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus với giá bộ sản phẩm 2,052,000 VND (Giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) vào tháng thứ 11. Không giới hạn số lượng khuyến mãi trên mỗi nhà phân phối. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 9.09%) Áp dụng cho tất cả nhà phân phối của Amway đăng ký tham gia chương trình.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 09/04/2020
Kết thúc: 12/06/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572