Chương trình Dành Cho Khách Hàng Thường Xuyên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

• Đối với bộ “Protein Bio C”: Quà tặng là một (01) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật, giá sản phẩm 814.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Đối với bộ “Bảo vệ da toàn diện”: Quà tặng là một (01) Sản phẩm kem chống nắng Artistry Phyto UV, giá sản phẩm 803.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Đối với bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng”: Quà tặng là một (01) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Viên Nén Double X gói lẻ, giá sản phẩm 1.250.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway). • Đối với bộ “Quản Lý Cân Nặng”: Quà tặng là một (01) sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật, giá sản phẩm 814.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Đối với bộ “Amway Home”: Quà tặng là một (01) bộ sản phẩm gồm hai sản phẩm là 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C; giá bộ sản phẩm 334.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

• Bộ “Protein Bio C” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus. Bộ “Protein Bio C” gồm 3 sản phẩm. Giá của bộ “Protein Bio C” 2.046.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ “Bảo vệ da toàn diện” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus + 1 Sản phẩm kem chống nắng Artistry Phyto UV. Bộ “Bảo vệ da toàn diện” gồm 3 sản phẩm. Giá của bộ “Bảo vệ da toàn diện” 2.035.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega3 + 1 Thực Phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Viên Nén Double X gói lẻ. Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng” gồm 4 sản phẩm; Giá của bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng” là 3.776.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ “Quản Lý Cân Nặng” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 2 Thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite Hương Vanilla. Bộ “Quản Lý Cân Nặng” gồm 3 sản phẩm. Giá của bộ “Quản Lý Cân Nặng” là 2.544.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) • Bộ “Amway Home” bao gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 2 Nước Giặt Đậm Đặc SA8 + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C. Bộ “Amway Home” gồm 4 sản phẩm. Giá của bộ “Amway Home” là 844.000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 05/07/2019 đến ngày 29/02/2020
Tổng giá trị giải thưởng:6.842.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

• Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “Protein Bio C” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 01 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật vào tháng thứ 6. Không giới hạn số lượng khuyến mãi trên mỗi nhà phân phối. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 05/07/2019 đến hết ngày 10/09/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) • Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “Bảo vệ da toàn diện” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus + 1 sản phẩm kem chống nắng Artistry Phyto UV mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 01 sản phẩm kem chống nắng Artistry Phyto UV vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 sản phẩm kem chống nắng Artistry Phyto UV trong tháng thứ 6 cho Bộ “Bảo vệ da toàn diện ”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/08/2019 đến hết ngày 10/09/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega3 + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Viên Nén Double X gói lẻ mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng kể từ tháng đăng ký, nhà phân phối sẽ được nhận 01 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Viên Nén Double X gói lẻ vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Viên Nén Double X gói lẻ trong tháng thứ 6 cho Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 11/07/2019 đến hết ngày 10/09/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 5.5%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ “Quản Lý Cân Nặng” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 2 Thực Phẩm Bổ Sung BodyKey by Nutrilite Hương Vanilla mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 01 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật trong tháng thứ 6 cho Bộ “Quản Lý Cân Nặng”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 11/07/2019 đến hết ngày 10/09/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 5.3%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ “Amway Home” bao gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 2 Nước Giặt Đậm Đặc SA8 + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận một bộ sản phẩm gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 bộ sản phẩm gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C trong tháng thứ 6 cho Bộ “Amway Home”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 11/07/2019 đến hết ngày 10/09/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) Sản phẩm dùng để khuyến mại sẽ đi theo từng Bộ tương ứng và Nhà phân phối phải đạt điều kiện của từng Bộ trong 6 tháng liên tục kể từ tháng đăng ký để được nhận quà tặng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 01/10/2019
Kết thúc: 30/04/2020
Chương trình chào đón người mới gia nhập
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 30/04/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572