Chương trình dành cho khách hàng thường xuyên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Sản phẩm Nutrilite Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Viên Nén Double X gói lẻ, giá sản phẩm 1,250,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) - Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật, giá sản phẩm 814,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway) - Sản phẩm gồm hai sản phẩm là 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C; giá bộ sản phẩm 334,000 VND (Giá bán trên là giá bán đã bao gồm VAT dành cho Nhà Phân Phối Amway)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm đang kinh doanh bởi Amway Việt Nam (File đính kèm)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

- Áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối của công ty Amway Việt Nam

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/05/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:3.597.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

• 1500 sản phẩm Nutrilite Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Viên Nén Double X gói lẻ dùng cho bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng”, giá trị mỗi sản phẩm 1,250,000VND đã bao gồm VAT Tổng giá trị: 1500 x 1,250,000= 1,875,000,000 VNĐ (giá đã bao gồm thuế) • 1500 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật dùng cho bộ “Quản Lý Cân Nặng”, giá trị mỗi sản phẩm 814,000VND đã bao gồm VAT Tổng giá trị: 1500 x 814,000= 1,221,000,000 VNĐ (giá đã bao gồm thuế) • 1500 Bộ Sản phẩm gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C dùng cho bộ “Amway Home”, giá bộ sản phẩm 334,000 VND đã bao gồm VAT Tổng giá trị: 1500 x 334,000= 501,000,000 VNĐ (giá đã bao gồm thuế)

Nội dung chương trình:

• Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ“Nền Tảng Dinh Dưỡng” trị giá 3.776.000 VNĐ bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 1 thực phẩm bố sung Nutrilite Salmon Omega3 + 1 Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Viên Nén Double X gói lẻ mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng kể từ tháng đăng ký, nhà phân phối sẽ được nhận 1 sản phẩm Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Viên Nén Double X gói lẻ vào tháng thứ 6 trị giá 1.250.000VND/sản phẩm (đã bao gồm VAT). Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 sản phẩm Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Viên Nén Double X gói lẻ trong tháng thứ 6 cho Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng”. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 5.5%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ“Quản Lý Cân Nặng” trị giá 2.544.000 VNĐ bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật + 2 Thực Phẩm Bổ Sung BodyKey by Nutrilite Hương Vanilla mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng kể từ tháng đăng ký, nhà phân phối sẽ được nhận 1 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật vào tháng thứ 6 trị giá 814.000VND/sản phẩm (đã bao gồm VAT). Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực Vật trong tháng thứ 6 cho Bộ“Quản Lý Cân Nặng”. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 5.3%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ“Amway Home” trị giá 844.000 VNĐ bao gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 2 Nước Giặt Đậm Đặc SA8 + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng kể từ tháng đăng ký, nhà phân phối sẽ được nhận một bộ sản phẩm gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C vào tháng thứ 6 trị giá 334.000/ bộ sản phẩm (đã bao gồm VAT). Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 bộ sản phẩm gồm 1 Nước Rửa Chén Đậm Đặc DishDrop + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C trong tháng thứ 6 cho Bộ“Amway Home”. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) Sản phẩm dùng để khuyến mại sẽ đi theo từng Bộ tương ứng và Nhà phân phối phải đạt điều kiện của từng Bộ trong 6 tháng liên tục kể từ tháng đăng ký để được nhận quà tặng. Chương trình áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/05/2019 đến hết ngày 10/07/2019.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 09/04/2020
Kết thúc: 12/06/2020
Thử thách Bodykey Mentor
Bắt đầu: 01/05/2020
Kết thúc: 30/12/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572