Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm Oriflame

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Người tham gia bán hàng đa cấp (gọi tắt là tư vấn viên) đạt cấp bậc Executive Director trong năm 2019, và đăng ký tham gia chương trình này (mua xe ô tô/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà trong 36 tháng)

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 26/07/2019 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Chương trình khuyến mại theo khoản 1, điều 4, nghị định 81/2018/NĐ-CP: "thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau" có nội dung như sau: - Điều kiện tham gia chương trình bao gồm: 1. Tư vấn viên (TVV) mới đạt cấp bậc Executive Director trở lên trong năm 2019. 2. TVV đăng ký tham gia chương trình này trong năm 2019 và hạn chót đăng ký là 31/12/2019. (TVV chọn thời điểm tham gia khác nhau có khung thời gian khuyến mại khác nhau nhưng không quá ngày 31/12/2022. Thời gian khuyến mại cho mỗi TVV là 36 tháng kể từ tháng đăng ký tham gia.) 3. TVV có hợp đồng mua xe ô tô/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà (sau đây gọi tắt là hợp đồng) sau khi đạt cấp bậc Executive Director. - Ưu đãi: 1. Mỗi tháng được trao tặng 1/36 (tương đương 2,777%) chi phí trên hợp đồng khi TVV đạt điều kiện trao tặng của tháng đó. Nhưng tối đa không quá 45.000.000 đồng/tư vấn viên/mỗi tháng và không quá 1.620.000.000 đồng/tư vấn viên/36 tháng. 2. Thời hạn trao tặng với mỗi TVV: 36 tháng kể từ tháng TVV đăng ký tham gia. 3. TVV được hỗ trợ phí trước bạ liên quan đến nhà của chương trình hoặc các khoản phí và lệ phí theo quy định của nhà nước gồm phí trước bạ, phí đăng kiểm xe (lần đầu), phí đăng ký biển số xe, bảo hiểm dân sự bắt buộc liên quan đến xe của chương trình. 4. TVV có thể kết hợp với 240.000.000 đồng được chi trả trong chương trình trả thưởng cho TVV khi đạt cấp bậc Executive Director để lựa chọn mua ô tô/mua nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà có giá trị cao nhất 1.860.000.000 đồng. Nếu tư vấn viên lựa chọn loại hình, loại xe, loại bất động sản có giá trị cao hơn, thì sẽ tự chi trả phần chênh lệch. - Điều kiện trao tặng (hỗ trợ phí) như sau: + Doanh số của cá nhân tối thiểu 2.970.000 đồng/tháng; và + Có số lượng nhóm tuyến thứ nhất đạt doanh số từ 148.500.000 đồng/tháng (còn gọi là nhóm 21%) như sau: a. Yêu cầu trong năm đầu tham gia: tư vấn viên có ít nhất 12 nhóm tuyến thứ nhất đạt nhóm 21%, đạt tổng doanh số của 12 nhóm từ 1.782.000.000 đồng/tháng (tương đương 120.000 điểm); b. Yêu cầu trong năm thứ 2 và năm thứ 3 tham gia: tư vấn viên có ít nhất 15 nhóm tuyến thứ nhất đạt nhóm 21%, đạt tổng doanh số của 15 nhóm từ 2.227.500.000 đồng/tháng (tương đương 150.000 điểm). Nếu TVV chỉ duy trì từ 12- 14 nhóm tuyến thứ nhất đạt nhóm 21% thì nhận được 80% chi phí hỗ trợ của tháng đó (tương đương 2,222% chi phí trên hợp đồng) - Thời điểm xét kết quả để trao tặng: vào cuối mỗi tháng của chương trình, và chỉ trao tặng đối với các tháng đạt điều kiện. Tháng nào không đạt TVV tự chi trả chi phí mua xe ô tô/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà của tháng đó.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THƯỜNG XUÂN

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
Bắt đầu: 26/07/2019
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572