Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm Oriflame

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Người tham gia bán hàng đa cấp (gọi tắt là tư vấn viên) đạt cấp bậc Diamond Director trong năm 2019, bản thân có mức thu nhập tối thiểu 86.000.000 đồng/tháng trong 3 tháng trước đó và đăng ký tham gia chương trình này (mua xe ô tô/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà trong 48 tháng)

Địa điểm:Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 26/07/2019 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Chương trình khuyến mại theo khoản 1, điều 4, nghị định 81/2018/NĐ-CP: "thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau" có nội dung như sau: - Điều kiện tham gia chương trình bao gồm: 1. Tư vấn viên (TVV) đạt cấp bậc Diamond Director mới trong năm 2019, bản thân có mức thu nhập tối thiểu 86.000.000 đồng/tháng trong 3 tháng trước đó. 2. TVV đăng ký tham gia chương trình này trong năm 2019 và hạn chót đăng ký là 31/12/2019. 3. TVV có hợp đồng mua xe ô tô/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà sau khi đạt cấp bậc Diamond Director. - Ưu đãi: 1. Mỗi tháng được trao tặng 1/48 chi phí trên hợp đồng mua xe/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà khi TVV đạt điều kiện trao tặng của tháng đó. Nhưng tối đa không quá 27.097.500 đồng/tư vấn viên/mỗi tháng và không quá 1.300.680.000 đồng/tư vấn viên/48 tháng. 2. Thời hạn trao tặng với mỗi TVV: 48 tháng kể từ tháng TVV đăng ký tham gia. 3. TVV được hỗ trợ phí trước bạ liên quan đến nhà của chương trình hoặc các khoản phí và lệ phí theo quy định của nhà nước gồm phí trước bạ, phí đăng kiểm xe (lần đầu), phí đăng ký biển số xe, bảo hiểm dân sự bắt buộc liên quan đến xe của chương trình. 4. TVV có thể kết hợp với 60.000.000 đồng được chi trả trong chương trình trả thưởng cho TVV khi đạt cấp bậc Diamond Director để lựa chọn mua ô tô/mua nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà có giá trị cao nhất 1.360.680.000 đồng. Nếu tư vấn viên lựa chọn loại hình, loại xe, loại bất động sản có giá trị cao hơn, thì sẽ tự chi trả phần chênh lệch. - Điều kiện trao tặng (hỗ trợ phí) như sau: + Tư vấn viên đăng ký tham gia chương trình có ít nhất 6 nhóm khách hàng; và + Mỗi nhóm khách hàng phải đạt doanh số mua hàng từ 148.500.000 đồng/tháng, đạt tổng doanh số của 6 nhóm từ 891.000.000 đồng/tháng (tương đương 60.000 điểm); và + Doanh số của cá nhân tối thiểu 2.970.000 đồng/tháng. - Thời điểm xét kết quả để trao tặng: vào cuối mỗi tháng của chương trình, và chỉ trao tặng đối với các tháng đạt điều kiện. Tháng nào không đạt TVV tự chi trả chi phí mua xe ô tô/nhà/căn hộ/đất xây nhà/chi phí xây nhà của tháng đó.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THƯỜNG XUÂN

Sản phẩm liên quan

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
HOTLINE
38.239.572