Chương trình khách hàng thường xuyên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

• Đối với bộ “Protein Bio C”: Quà tặng là 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder (trị giá: 814.000 VNĐ/ sản phẩm) • Đối với bộ “Bảo vệ da toàn diện”: Quà tặng là 1 sản phẩm Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT 50 ml (trị giá: 803.000 VNĐ/ sản phẩm) • Đối với bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng”: Quà tặng là 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) (trị giá: 1.250.000 VNĐ/ sản phẩm) • Đối với bộ “Quản Lý Cân Nặng”: Quà tặng là 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder (trị giá: 814.000 VNĐ/ sản phẩm) • Đối với bộ “Amway Home”: Quà tặng là 1 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops (trị giá: 187.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 Nước rửa đa năng L.O.C. (trị giá: 147.000 VNĐ/ sản phẩm) Tên sản phẩm và giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp hiện hành của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bộ “Protein Bio C” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder (trị giá: 814.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C plus (trị giá: 418.000 VNĐ/ sản phẩm) Bộ “Bảo vệ da toàn diện” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder (trị giá: 814.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C plus (trị giá: 418.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 sản phẩm Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT 50 ml (trị giá: 803.000 VNĐ/ sản phẩm) Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder (trị giá: 814.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega-3 (trị giá: 898.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) (trị giá: 1.250.000 VNĐ/ sản phẩm) Bộ “Quản Lý Cân Nặng” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder (trị giá: 814.000 VNĐ/ sản phẩm) + 2 Thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite - hương Vani (trị giá: 865.000 VNĐ/ sản phẩm) Bộ “Amway Home” bao gồm 1 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops (trị giá: 187.000 VNĐ/ sản phẩm) + 2 Nước giặt đậm đặc SA8 (trị giá: 255.000 VNĐ/ sản phẩm) + 1 Nước rửa đa năng L.O.C. (trị giá: 147.000 VNĐ/ sản phẩm) Tên sản phẩm và giá bán dành cho Nhà Phân Phối đã bao gồm thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp hiện hành của Công ty TNHH Amway Việt Nam đã thông báo đến Cục Cạnh tranh & Bảo vệ người tiêu dùng.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Áp dụng cho tất cả Nhà Phân Phối của Công ty TNHH Amway Việt Nam.

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/04/2020
Tổng giá trị giải thưởng:6.842.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không

Nội dung chương trình:

• Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “Protein Bio C” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder vào tháng thứ 6. Không giới hạn số lượng khuyến mãi trên mỗi nhà phân phối. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) • Khi nhà phân phối của Amway mua Bộ “Bảo vệ da toàn diện” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Vitamin C Bio C Plus + 1 sản phẩm Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT 50 ml mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 1 sản phẩm kem chống nắng Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT 50 ml vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 sản phẩm Kem chống nắng ARTISTRY PHYTO UV PROTECT 50 ml trong tháng thứ 6 cho Bộ “Bảo vệ da toàn diện”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng” bao gồm 2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega-3 + 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng kể từ tháng đăng ký, nhà phân phối sẽ được nhận 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X (không bao gồm khay đựng sản phẩm) trong tháng thứ 6 cho Bộ “Nền Tảng Dinh Dưỡng”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 5.5%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ “Quản Lý Cân Nặng” bao gồm 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder + 2 Thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite - hương Vani mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận 1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Thực vật - Nutrilite All Plant Protein Powder trong tháng thứ 6 cho Bộ “Quản Lý Cân Nặng”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 5.3%) • Khi nhà phân phối của Amway mua một Bộ “Amway Home” bao gồm 1 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops + 2 Nước giặt đậm đặc SA8 + 1 Nước rửa đa năng L.O.C. mỗi tháng và liên tục trong 6 tháng, nhà phân phối sẽ được nhận một bộ sản phẩm gồm 1 Nước rửa chén đậm đặc Dish Drops + 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C vào tháng thứ 6. Mỗi nhà phân phối chỉ được nhận tối đa 3 bộ sản phẩm gồm 1 Nước rửa đa năng L.O.C.+ 1 Nước Rửa Đa Năng L.O.C trong tháng thứ 6 cho Bộ “Amway Home”. Khuyến mại này áp dụng cho những nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình từ 01/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019. (Tổng giá trị khuyến mãi chiếm 6.6%) Sản phẩm dùng để khuyến mại sẽ đi theo từng Bộ tương ứng và Nhà phân phối phải đạt điều kiện của từng Bộ trong 6 tháng liên tục kể từ tháng đăng ký để được nhận quà tặng.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Chương trình Dành Cho Khách Hàng Thường Xuyên
Bắt đầu: 05/07/2019
Kết thúc: 29/02/2020
Hội nghị các cấp lãnh đạo Amway Việt Nam 2020
Bắt đầu: 01/09/2019
Kết thúc: 31/08/2020
Chương trình chào đón người mới gia nhập
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 30/04/2020
TẶNG SẢN PHẨM CAMP PARTY
Bắt đầu: 15/01/2020
Kết thúc: 31/08/2020

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572