"Chương trình khuyến mại" (Nhãn hàng - ROCHE - Tháng 11/2020 - 12/2021)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vui lòng xem thông tin đính kèm tại mục 10

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

07212771190 Vitamin B12 G2 Elec.e100; 03737551190 FERRI RP GEN2 ELEC; 12149133122 N-MID OSTEOCALCIN ELEC và vui lòng xem thông tin đính kèm tại mục 10

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

CONG TY TNHH BENH VIEN DA KHOA TU NHAN AN SINH; CONG TY TNHH MEDLATEC THANH PHO HO CHI MINH

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:340.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem thông tin đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572