"Chương trình khuyến mại" (Nhãn hàng - HQGANO - Tháng 10 - 09/2021)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

KHAU TRANG Y TE 4 LOP QUAI THUN '6; KHAU TRANG Y TE 4 LOP QUAI 3D '6; KHAU TRANG Y TE 4 LOP QUAI THUN '30; KHAU TRANG Y TE 4 LOP QUAI 3D '30

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà thuốc lẻ, nhà thuốc chuỗi, công ty dược, khách hàng sỉ, khách hàng lẻ, hộ kinh doanh, nhà thuốc đông y, nhà thuốc bệnh viện, phòng khám (không trực thuộc bệnh viện), cửa hàng, siêu thị, thẩm mỹ viện, công ty trang thiết bị y tế, công ty thương mại điện tử

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 23/10/2020 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem thông tin đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572