"Chương trình khuyến mại" (Nhãn hàng - GSK - Tháng 9/2019 - 3/2020)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

PHYSIOGEL HYPOALLERGENIC SC AI CREAM 5ML; ACNE AID LIQUID CLEANSER 30ML

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Không có

Hình thức khuyến mại: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Người tiêu dùng (bao gồm Bác sĩ và Dược sĩ)

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 31/03/2020
Tổng giá trị giải thưởng:800.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem thông tin đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572