"Chương trình khuyến mại" (Nhãn hàng - GALDERMA - Tháng 7 - 12/2019)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Vui lòng xem thông tin đính kèm tại mục 10

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vui lòng xem thông tin đính kèm tại mục 10

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà thuốc, công ty dược, khách hàng sỉ, khách hàng lẻ, nhà thuốc bệnh viện, phòng khám (không trực thuộc bệnh viện), cửa hàng, siêu thị, thẩm mỹ viện, hộ kinh doanh, công ty trang thiết bị y tế, công ty thương mại điện tử.

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Điều chỉnh bổ sung nội dung khuyến mại, vui lòng xem thông tin đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT KHÁCH HÀNG - MAC
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 31/12/2020
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
HOTLINE
38.239.572