"Chương trình khuyến mại" (Nhãn hàng - BD - Tháng 07/2021 - 12/2022)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

320566-PEN NDL 32G 4MM PRO 100 BOX AP- 101095527 trị giá 250.000 (-VAT/VND)/sản phẩm

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

328868-SYRIN 0.5ML 30GA 8MM 10BAG 500CAS ; 328838-SYRIN 0.3ML 30GA 8MM 10BAG 500CAS ; 328818-SYRIN 1.0ML 30GA 8MM 10BAG 500CAS ; 326725-SYR 0.5CCM 30GA 8MM BLS 100BX/500 ; 326702-SYRIN 1.0ML30GA 8MM BLS 500CAS AP và vui lòng xem thông tin đính kèm tại mục 10.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà thuốc, Công ty dược, Khách hàng sỉ, Cửa hàng, Công ty trang thiết bị y tế

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem thông tin đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Tưng Bừng Khuyến Mãi AEON
Bắt đầu: 29/12/2016
Kết thúc: 11/04/2077
Cung cấp hàng mẫu dùng thử khi khách hàng mua hàng
Bắt đầu: 09/06/2017
Kết thúc: 31/12/2050
Tặng lõi lọc cho người tiêu dùng không kèm thu tiền
Bắt đầu: 17/11/2017
Kết thúc: 14/02/2108
Phát mẫu dùng thử Kẹo mềm Krim Stix
Bắt đầu: 20/11/2017
Kết thúc: 27/06/2023
THẺ VIP_ LKI
Bắt đầu: 09/01/2018
Kết thúc: 31/01/2208
HOTLINE
38.239.572