"Chương trình khuyến mại" (Nhãn hàng - ALCON SURGICAL - Tháng 9/2018 - 8/2020)

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

(100909126) MONARCH II CARTRIDGE B 10'S 8065977758

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Vui lòng xem thông tin đính kèm tại mục 10

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà thuốc, Công ty dược, Khách hàng sỉ, Cửa hàng mỹ phẩm, Thẩm mỹ viện, Phòng khám (không trực thuộc bệnh viện), Hộ kinh doanh, Cửa hàng dụng cụ y khoa, Siêu thị, Nhà thuốc bệnh viện

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 26/09/2018 đến ngày 31/08/2020
Tổng giá trị giải thưởng:2.300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem thông tin đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572