Thiết bị điện

Chương trình khuyến mại bộ HADA LABO
Bắt đầu: 05/10/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
Tích lũy điểm thưởng L.POINT sau mỗi lần mua hàng
Bắt đầu: 05/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Quà tặng tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ
Bắt đầu: 15/05/2018
Kết thúc: 15/05/2019
Tích lũy Tặng Xe, Vàng
Bắt đầu: 25/05/2018
Kết thúc: 30/04/2019
Thông báo khuyến mại 133
Bắt đầu: 26/05/2018
Kết thúc: 30/04/2019
HOTLINE
38.239.572