Thiết bị điện

Chương trình khuyến mại bộ HADA LABO
Bắt đầu: 05/10/2016
Kết thúc: 31/12/2020
Tặng bộ bát Korihome khi mua máy lọc nước Korihome
Bắt đầu: 10/08/2017
Kết thúc: 20/03/2023
TÍCH ĐIỂM CÙNG SANTAK
Bắt đầu: 03/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình khuyến mãi máy lọc nước KG100HK
Bắt đầu: 07/08/2019
Kết thúc: 21/03/2025
Chương trình khuyến mãi điện máy xanh
Bắt đầu: 30/11/2019
Kết thúc: 31/12/2020
MUA LÀ CÓ QUÀ
Bắt đầu: 12/12/2019
Kết thúc: 12/12/2020
Tặng quà khi mua Micro Bluetooth Miracle M70
Bắt đầu: 24/12/2019
Kết thúc: 24/12/2020
HOTLINE
38.239.572