Sản xuất, chế biến thực phẩm

KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2020 2021
Bắt đầu: 26/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Mua 7 hộp yến sào 15% FIDINEST tặng 7 gói cháo yến
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Tích lũy nhận quà
Bắt đầu: 06/06/2020
Kết thúc: 31/12/2021
TÍCH LŨY NHẬN QUÀ
Bắt đầu: 10/06/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tích lũy nhận quà
Bắt đầu: 13/06/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Khuyến mãi quà tặng
Bắt đầu: 14/07/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
HOTLINE
38.239.572