Sản xuất, chế biến thực phẩm

Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Tặng Kèm hàng hóa
Bắt đầu: 28/07/2020
Kết thúc: 30/09/9200
CHƯƠNG TRÌNH ON TOP CHO ĐIỂM LẺ GT – MIỀN NAM 05/2021
Bắt đầu: 01/05/2021
Kết thúc: 31/05/3021
KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
Bắt đầu: 07/12/2021
Kết thúc: 31/12/2023
KHUYẾN MÃI MUA HÀNG 2022 2023
Bắt đầu: 07/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
Chương trình Hỗ trợ phủ hàng tháng 3 - Sữa nước - FCH
Bắt đầu: 21/03/2022
Kết thúc: 11/10/2027
Tích lũy nhận quà
Bắt đầu: 18/04/2022
Kết thúc: 31/12/2023
Mua hàng nhận quà
Bắt đầu: 03/05/2022
Kết thúc: 31/12/2023
Mua hàng nhận quà
Bắt đầu: 05/05/2022
Kết thúc: 31/12/2023
Mùa mua sắm- Shopping Season- Mua hàng nhận quà
Bắt đầu: 11/06/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572