Sản xuất, chế biến thực phẩm

" Chương trình khuyến mại Quí 3/2016 "
Bắt đầu: 14/06/2016
Kết thúc: 08/08/2021
KHUYẾN MẠI SAILING BOAT THÁNG 5
Bắt đầu: 01/05/2017
Kết thúc: 17/11/2022
Chương trình khuyến mại cà phê Active
Bắt đầu: 20/06/2017
Kết thúc: 20/06/2019
Phát Sampling tại siêu thị
Bắt đầu: 08/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Ưu đãi thẻ khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 30/03/2018
Kết thúc: 30/03/2020
Chương trình khuyến mãi tặng phẩm sữa Gigo Gold T07/2018
Bắt đầu: 02/07/2018
Kết thúc: 01/07/2019
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 05/07/2018
Kết thúc: 30/06/2019
HOTLINE
38.239.572