Mỹ phẩm

TẶNG QUÀ KHI MUA HÀNG MỸ PHẨM ĐẠT TRÊN 78.750.000 VNĐ
Bắt đầu: 15/04/2018
Kết thúc: 15/04/2023
THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
Bắt đầu: 26/07/2019
Kết thúc: 31/12/2023
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)
Bắt đầu: 26/07/2019
Kết thúc: 31/12/2022
Khi mua Zincihadi được tặng ngay sản phẩm cùng loại
Bắt đầu: 27/06/2020
Kết thúc: 27/06/2022
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Quà tặng dành cho Thành Viên mới tích cực năm 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khách hàng thân thiết SHISEIDO VIP
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/05/2022
HOTLINE
38.239.572