Mỹ phẩm

THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 04/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN KING FOOD MARKET
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2028
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI QUÝ 3, QUÝ 4.2019
Bắt đầu: 06/06/2019
Kết thúc: 31/12/2109
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2025
Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2026
Chương trình khuyến mãi sản phẩm Adiva Tháng 3/2022
Bắt đầu: 15/03/2022
Kết thúc: 10/04/2033
HOTLINE
38.239.572