Dịch vụ lưu trú và ăn uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ THẺ THÀNH VIÊN MEGA+
Bắt đầu: 01/02/2020
Kết thúc: 31/01/2021
Chương Trình Điểm Thưởng của Traveloka
Bắt đầu: 09/02/2020
Kết thúc: 08/02/2021
Đặt Phòng và Tích Lũy Điểm (Caravelle Reward)
Bắt đầu: 15/02/2020
Kết thúc: 15/02/2021
Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572