Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khuyến mại Mua 6 tặng 1
Bắt đầu: 14/12/2019
Kết thúc: 14/12/2024
Ưu đãi khách hàng có thẻ Áo dài
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 04/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Phiếu ưu đãi (voucher) 200.000VNĐ, 500.000VNĐ, 1.000.000VNĐ
Bắt đầu: 17/07/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Thẻ VIP giảm giá cho khách hàng
Bắt đầu: 06/08/2020
Kết thúc: 06/08/2025
PHÁT HÀNH TÀI KHOẢN VIP THÀNH VIÊN GIẢM GIÁ CHO KHÁCH
Bắt đầu: 03/12/2020
Kết thúc: 03/12/2025
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CƠ BẢN - HỘI NGHỊ
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CƠ BẢN - TIỆC CƯỚI
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CƠ BẢN TIỆC SINH NHẬT
Bắt đầu: 01/10/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572