Dịch vụ lưu trú và ăn uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Trò chuyện cùng PJ's Coffee
Bắt đầu: 16/11/2017
Kết thúc: 31/12/2020
GIẢM GIÁ 50% OFF
Bắt đầu: 18/11/2017
Kết thúc: 30/11/2020
Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khách hàng thường xuyên Accor Plus
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 30/09/2020
KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN, HƯỞNG ĐẶC QUYỀN RIÊNG
Bắt đầu: 13/08/2019
Kết thúc: 12/08/2020
HOTLINE
38.239.572