Dịch vụ lưu trú và ăn uống

THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Trò chuyện cùng PJ's Coffee
Bắt đầu: 16/11/2017
Kết thúc: 31/12/2020
GIẢM GIÁ 50% OFF
Bắt đầu: 18/11/2017
Kết thúc: 30/11/2020
Chương trình WMC Prestige
Bắt đầu: 12/03/2018
Kết thúc: 31/12/2028
Chương trình Khách hàng thân thiết tại Lotte Legend
Bắt đầu: 07/05/2018
Kết thúc: 07/05/2020
Thẻ thành viên
Bắt đầu: 03/07/2018
Kết thúc: 17/10/2067
Chương trình khách hàng thường xuyên Accor Plus
Bắt đầu: 01/10/2018
Kết thúc: 30/09/2020
Chương trình khuyến mãi tiệc Cưới năm 2019
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 01/03/2020
Chương trình khuyến mãi tiệc thôi nôi sinh nhật năm 2019
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 01/03/2020
Chương trình khuyến mãi tiệc Công ty năm 2019
Bắt đầu: 10/03/2019
Kết thúc: 10/03/2020
HOTLINE
38.239.572