Công ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Ý Tưởng Việt

Địa chỉ:Số 76, Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Webite:http://www.starbucks.vn/
Điện thoại:+84838239991
Email:chi.nguyen@coffee-concepts.com.vn

Sản phẩm của Công ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát Ý Tưởng Việt

Chương trình Starbucks Rewards™
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
ƯU ĐÃI THÁNG 9
Bắt đầu: 15/09/2021
Kết thúc: 30/09/2021

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572