CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GLOBAL FASHION

Địa chỉ:Số 96, Cao Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:nhtanh@vascara.com

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GLOBAL FASHION

Chương trình giảm giá 10% & 15% cho khách hàng thành viên
Bắt đầu: 10/09/2018
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình giảm giá 10% & 15% cho khách hàng thành viên
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 30/06/2020
Giảm giá 20% đến 50% một số sản phẩm
Bắt đầu: 15/02/2020
Kết thúc: 29/02/2020
Giảm giá 20% đến 50% một số sản phẩm
Bắt đầu: 01/03/2020
Kết thúc: 14/03/2020
Giảm giá nhân ngày quốc tế phụ nữ (happy women's day)
Bắt đầu: 04/03/2020
Kết thúc: 08/03/2020

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572